Státy, území a národy k roku 1000 cl

Zpět na: Kronika Rok 1000 cl Svět - TOP menu


ADORRA
Cesta kmene Platiniů na sever
O vzniku markrabství Adorra
CÍSAŘSTVÍ
Kapitoly z historie Západní Říše
EDESSA
Adorra a její sousedé - Edessa
ELVENOR
O historii Elfů
MAGEON
Kořeny vzniku Mageonu
OKTHA
Legenda pomsty
Magické války klanů - Garlopolis
Magické války klanů - Dubor
Rituál Znovuzrození
THYRRAN
Cesta do Osyru
Národy a pronárody - Thyrrané
ÚZEMÍ SEDNI KMENŮ
O Sjednotiteli
O vyvržencích
Situace na severu na podzim roku 999 cl
Zapsaná vyprávění Reika Vypravěče
ZÁHOŘÍ
Přednáška o historii Záhoří