Postavy v roce 1000 cl
             
jméno popis rasa třída stav v roce 1000 cl přesvědčení poznámka
"První" První zrozený mág. V současnosti Lich nepředstavitelné moci. Předsedal krizovému shromáždění mágů HUM W20+ živ (???) ChE Objevil se v epizodě s invazí ze světa orků
Aboneus Opat. Představený řádu Světla Jeho. HUM NPC živ    
Ageron Silver Velitel dobrovolné jednotky elfích střelců. ELF Wa/Wi 4 živ    
Agnes královna dryád žijící nedaleko elfí vesničky na Hrázovsku MON   živ TN  
Akara Dcera templářského rytíře, který přivedl své muže z jiného světa. Zachráněna družinou v jeskyni nedaleko rtrosek  Akonu. V současné době žije v Suchých krutech. HUM NPC živ    
Alogrin Kapitán elfích střelců na dvoře vévody Guye de Throix. Obviněn z úkladů proti alvernské koruně. Zmizel, prý se vrátil do Elvenoru. ELF W4 živ LG mistrovství, dex 19
Amethyst Nádherný Diamantový drak. MON   250 let TN  
Amothep Stínový drak.  Přítel "zlého" Arangeda. MON   160 let CHE  
Anděl Kilián padlý archanděl, zabit při pokusu lstí dobýt klíč od Brány světů (návrat na nebesa) MON   mrtev ChE vzhled i aura anděla mocností světla
Anděl Sebastian padlý archanděl, zabit při pokusu lstí dobýt klíč od Brány světů (návrat na nebesa) MON   mrtev ChE vzhled i aura anděla mocností světla
Anděl Ylith padlý archanděl, zabit při pokusu lstí dobýt klíč od Brány světů (návrat na nebesa) MON   mrtev ChE vzhled i aura anděla mocností světla
Aranged Bronzový drak. Nejprve ztratil svou duši a jeho tělo ovládl zlý čaroděj. Nakonec se dokázal postavit sám sobě a za pomoci družiny sira Beviera zvítězil. Potom napravil škody, které předtím napáchal. MON   630 let LE/LG  
Argus Družiník sira Kaye. Primitivní a hrubý člověk spoléhající na svoji obrovskou sílu. HUM W? živ ChE mistrovství, boj obouruční zbraní, str 19, con 18, postih na rychlost +2
Archanděl Lionel Prorok a průvodce Jeho po zemi, padl v dávné době při ochraně víry. Duch vstoupil na nebesa, tělo donedávna spalo v hrobce na severním pomezí MON   živ LG Archanděl a pravá ruka Jeho
Ariel z Temné hory Dcera šlechtice z Temné hory (pomezí Vendécie a vévodství) propadlá zlu, stala se upírkou. Zabita družinou, kterou se snažila zmanipulovat k útoku na otcův hrad. Ke zlu vychována vědmou Synthií MON   mrtev ChE upírka / čarodějnice
Arkurst Osobní strážce vévody Guye de Throix. Dnes se toulá zemí jako žoldnéř. HUM W5 ??? NG mistrovství, int 5, str 18/00, con 17 
Asmodeus Družiník. Nejprve mnich potom templářský rytíř. Blízký přítel sira Beviera. Zahynul v podzemí druidského chrámu nedaleko Města stínových pravd. HUM   mrtev    
Azarion Za časů starých říší velekněz Ptaha - boha smrti v jižních zemích. Zapečetil se v hrobce a jako mumie čekal na smrt mladších bohů a příchod svého pána. Vypuštěn vykradači hrobů terorizoval kraj. Nyní neutralizován. MON   mrtev LE mumie pradávného velekněze
Azrael, řečený "Strašlivý" Družiník. Prostoduchý mládenec který proslul svou odvahou a smyslem pro spravedlnost. Zahynul za nevyjasněných okolností ve sloji Azraneona Strašlivého. Jeho smrti byl přítomen sir Barbaros, ale o její příčině odmítá hovořit. HUM   mrtev    
Barabash Družiník. Templářský rytíř. Známí svou prudkou povahou. Zahynul v daleké zemi za mořem u vchodu do  Chrámu kostí. Je pohřben na hřbitově u městečka Niven. HUM W3 mrtev    
Barbaros du Cavon řečený "Rytíř bouře" Družiník. Po Bevierově smrti se vrátil na dvůr svého otce, místodržícího Cavonu a po jeho smrti se stal místodržícím. Proslul jako moudrý a spravedlivý vládce. Známé jsou ovšem i jeho četné milostné avantýry. HUM   živ    
Bernard Potulný kněz a dobrodruh, přítel zloděje / starosty Williama. Zaklel sukubu Izzabell do sošky. Ke stáru se usadil v Crossberry ve starostově domě, zabit upírem / bývalým družiníkem Innocencem HUM C11 mrtev LG  
Bevier Družiník. Paladin. Dlouholetý velitel skupiny dobrodruhů. Mezi jeho nejvěrnější druhy patřili Reginald a Barbaros du Cavon. Bevier byl jedním z největších reků své doby a vykonal mnoho činů, které jsou dnes až k neuvěření. Bevier zahynul v boji proti padlým andělům v roce 1002 cl, těsně před vypuknutím Válek Milénia. V Jižní Northorii je Bevier považován za svatého a je patronem tohoto toriánského království, což je zvláště pikantní, protože jak všichni dobře víme byl Bevier Vendét. HUM P10 mrtev    
Black Jack Šéf zlodějské gildy ve Vandebergu. Proslul svou větou : "Slovo je jen vítr". Byl těžce zraněn sirem Bevierem. O jeho současném pobytu není nic známo. HUM W2 ??? ChE proradný
Boromir Družiník. Proslul svými trochu nevyrovnanými názory a častými střety s ostatními družiníky. Po Bevierově smrti odešel z družiny a dnes žije v ústraní. Reginald nicméně tvrdí, že žije se svojí láskou bardkou Kateřinou HLFE   živ    
Bořivoj Knihovník ve Vendenburgu. Odsouzen a popraven za účast na pokusu o vzkříšení temného. HUM NPC mrtev    
Br. Ralph du Morgenstain Velitel 3. Řádové jízdní. HUM Kř 4 živ    
Braussus Planoucí Rudý Drak. Přítel "zlého" Arangeda. MON   500 let CHE  
Carl řečený "Poutník" Správce Hrázovska. Adorra. Dobrodruh. HUM R4 živ NN  
Col. Bertrand von Brand Velitel 11. Vendétské jízdní HUM Wa 5 živ    
Col. Morgan Smith Velitel 2. Vendenbergské HUM Wa 4 živ    
Darius Rytíř šampión Alvernského krále, který na hradě Throix zneužil skupinu sira Beviera ke svým nízkým cílům. Uštván a zabit templáři nedaleko Ascalonu. MON DK mrtev    
Dart Družiník. Opustil družinu a o jeho současném osudu není nic známo. ELF   ???    
Dick z Kamenného dvora Družiník. Syn Johana. Zahynul v podzemí adorského hradu při likvidaci Temného. Pohřben v Kamenném dvoře. HUM W4 mrtev    
Dorián IV. Markrabě Adorry. HUM W10 živ LG  
Dun Belemor Zločinec. Otec sira Beviera. Dlouhou dobu se pohyboval na severní hranici Císařství a páchal tam mnohé ohavné činy. Někdy dokonce vedl i skupiny nelidí, jako jsou skřeti, či gnollové. Zemřel za nejasných okolností ve sloji Azroneona Strašlivého. HUM   mrtev    
Edmund z Dubiny Prvorozený syn Konráda z D., následník HUM   živ ChG protěžovaný nadějný mladík
Edward Starý žalářník na adorském hradě. Byl zabit členy temného kultu a z jeho vraždy byla nařčena družina sira Beviera. HUM NPC mrtev    
Edward z Waverley vévoda Pán jednoho z četných, průměrně bohatých vévodství. Nevlastní strýček a poručník iluzionistky Rowenny HUM NPC živ ChG Nestor a mecenáš magických věd
Edwin Střelka Potulný zloděj spolčený s barbarem Korganem. Konec jeho kariéry nastal na tvrzi Lažany, kde zmanipuloval syna k násilnému převzetí dědictví, za což se mu dostalo od přízraku původního pána odplaty HUM T7 mrtev ChE uhlazené jednání, zloděj od pohledu
El Fronte Císařský špion, který proslul tím, že vyřešil každou záhadu a splnil každý úkol, který mu císař svěřil. O jeho současném pobytu nic nevíme. HUM   ???    
Elánius řečený "Draconslayer" Družiník. Zahynul dračím dechem v bludišti ve městě mimo čas a prostor. HUM   mrtev    
Eleonor Mladá dryáda žijící nedaleko elfí vesničky na Hrázovsku MON   živ TN  
Erna Vladkyně Altoru. Thyrran. Manželka proroka Mahmeda. HUM   živ    
Gabriel Družiník. Mnich Plamene Severu. Přišel o své tělo ve svatyni boha Mortona. Poté co z něj byl vymítán ďábel ochořel na duchu a dnes žije v izolaci v malém klášteře svého řádu. HUM   živ    
Gakoj Patriarcha. Pověstný zejména svým glejtem "Svoluji !" HUM NPC živ    
Galahad du Pont Teplářský rytíř. Zachránil družinu sira Beviera ze spárů křižáckého řádu. HUM W3/Pr6 živ LE int 17, str 16, dex 15, mistrovství, sloty ve štítu, leadership
Geodef de Ville Rádce a generál na dvoře vévody de Throix HUM W6 živ LG str 18/00
Gilber de Braco vévoda pán hradu Swamphill a příslušného panství. Opatrný politik, dříve působící u dvora v Cavonnu. Vypovězen pro intriky do vévodství. Sváry se sousedem Edwardem z Waverley. Zosnoval intriku k jeho očernění HUM NPC živ NE  
Gisbern de Trouville Rádce a generál na dvoře vévody Guye de Throix. Dnes žije v exzilu se svým pánem. Je známý tím, že v souboji porazil sira Beviera. HUM W6 živ LG mistrovství, str 17, con 17
Grewin Dvorní bard vévody Marallena HUM B4 živ NN dex 17
Grokan řečený "Krvavý" Loupeživý rytíř. Zabit sirem Bevierem při záchraně Kamenného dvora. HUM W5 mrtev    
Guy de Throix Bývalý vévoda, sesazený královým rytířem Dáriem. Dnes žije s rodinou v exzilu na císařském dvoře v Heliopolisu. Strýc sira Beviera. HUM W6 živ LG mistrovství
Hadí princ Obyvatel Marlakovy hrobky nedaleko města Spálená Edessa. Poražen družinou sira Beviera MON W5/Wi5 ??? LE vidí neviditelné, (kouzla : 1xteleport, 1xwall of ice, 1xsumon snakes, 2xinvisibility)
Harant Skullshatter Velitel dobrovolné trpasličí jednotky. TRP Wa 6 živ    
Hargus Hora historická postava, legendární válečník. Putoval světem, konal dobro, ke stáru však zakolísal a pokusil se ovládnout Chrám Otcův v horském údolí (nesmrtelnost) Zabit družinou dobrodruhů nadvakrát vyslaných zpět časem HUM W9 mrtev ChG síla 18/85, mistrovství obouruč meč, rychlý, obratnost 16, základní magické dovednosti
Hasim kolohnát Obchodník v Sangrii, Potkanův přítel s kontakty na místní podsvětí HUM NPC živ ChE malá ryba
Helmuth von Sairait Guvernér Essenu. Upil se k smrti. HUM NPC mrtev    
Christopher de Torville Družiník. Templářský rytíř. Hrdině zahynul v podzemí tvrze na Okthském pomezí. Reginald někdy tvrdí, že se z něj stal kostlivý rytíř. HUM   mrtev    
Ignác z Dubiny Mladší syn Pána z Dubiny. Poslán do opatství Woodhill, kde rukou mnichů pod vlivem zla zahynul HUM NPC mrtev LG mladší syn, nanicovatý oduševnělý
Innocenc Původně paladin působící ve skupině s knězem Bernardem a zlodějem Williamem. Stal se z něj upír v moci sukuby Izzabell. V současnosti na útěku před pronásledováním Templáři po nevydařeném osvobození Izzabell MON W9 ??? ChE Upír zachovávající image Paladina
Izzabell Sukuba zakletá knězem Bernardem a změněná na alabastrovou sošku, která vzbnuzuje v lidech žádostivost (aura zla). Střetla se skupinou dobrodruhů a před svým zakletím stihla ovládnout paladina Innocence. Sošku pozdějí zlikvidoval Templářský řád MON   mrtev ChE  
Joachim řečený "Zbabělý" Pobočník Gorkanův. Z kamenného dvora včas uprchl a dnes vede svou vlastní bandu někde ve Vendécii. HUM B4 živ NE dex 17, akrobat
Johan Horowitz Měšťan z Essenu, velitel místní dobrovolnické pěší jednotky. Předek Jamese Horowitze. HUM Wa 2 živ    
Johan z Kamenného dvora Vedndétský šlechtic. Zachráněn družinou sira Beviera před smrtí z ruky Grokana Krvavého. HUM W4 živ NG dex 15
Jorga Sangrijský Vlivný kupec a námořní obchodník (i otroci), jeden z elity ve městě. Příležitostně vypravuje pirátksé lodě HUM NPC živ NE bezohledný inteligentní a nebezpečný obchodník, intrikán
Kajetánus Alchymistický mistr ve službách Cavonnského místodržícího HUM   živ NG nerudný prospěchář
Kál Družiník. Tajuplný elf, který se k družině přidal na výpravě za tajemstvím vzniku řádu templářů. Zahynul v pastech u vchodu do Balgarovy hrobky nedaleko pirátského města Kark a tam byl i pohřben. ELF W2/T2 mrtev    
Karak Vezír. Sultanea. Velitel vzpoury proti sultánu Sindibádovi. V současné době ve vyhnanství HUM Wi7 ??? NE nekromancer, int 18
Karel z Adory Prvorozený syn markraběte Doriána IV. HUM W6 živ LG  
Kateřina Prokletá, nesmrtelná bardka, která nějaký čas cestovala s družinou. Vyznamenala se zejména na výpravě do světa Velkých Orků, která vedla k příchodu Gorka na náš svět. Dnes údajně žije společně sBoromirem v Heliopolisu, kde spolu provotují restauraci. HUM   živ    
Kay von Durbin  řečený "Černý rytíř" Vendétský šlechtic, generál a hrdina. Reginaldem podezříván z vyzbávání Temného. Dalo by se říci, že je určitým protikladem sira Beviera, ale samozřejmě to není úplně pravda. Několikrát ovšem zkřížil Bevierovi cestu a vždy to oba přežili. Přes svoji problematickou povahu vždy ctí rytířský kodex. Těsně před Bevierovou smrtí bojovali společně proti seveřanům a dá se říci, že se spřátelili. HUM P? živ    
Kitrim Vladkyně Osyru. Thyrran. Manželka proroka Mahmeda. HUM NPC živ    
Kobalt z Edenu Vládce hraničního města Eden. Hiletia. Nechal upálit svou ženu za domělou nevěru a po smrti byl stiže spolu s celým panstvím  Jeho kledbou a porměněn na obřího kostlivce. Jeho, jeho ženu i celé panství osvobodila skupina sira Beviera při svém tažení proti Temnému. Byl také ochráncem jednoho ze šesti mečů a to hrozného Válečníka. MON W5 mrtev    
Konrád z Dubiny Pán malého lesního panství na pomezí Nortorie. Aktivní účastník vzpoury proti Císařství a jeden z hrdinů Northorijské války o nezávislst. Poradce královny Jane I. HUM   živ NG Starý panovačný tyran
Korgan Barbarský válečník z východu, společník Edwina střelky. Zemřel spolu se Štěpánem z Lažan na jeho hradě HUM W8 mrtev NE primitiv, hrubián, barbar
Koriolánus Nekromancer usazený ve zřícenině na Hrázovsku. Po konfliktech s okolím nakonec zlikvidován skupinou dobrodruhů HUM W7 mrtev NE experimenty s přenosem životní energie na dálku
Korund řečený "Sekáček" Družiník. Za nevyjasněných okolností zahynul v Ogří tvrzi na Okthském pomezí. Družiníci o jeho smrti vždy odmítali mluvit a jen Reginald někdy v opilosti tvrdí, že ho ogři rozpůlili skupině za zády. TRP   mrtev    
Lady Jane Dcera dědice Northorijského trůnu Phillippa a adoptivní dcera sira Beviera, který ji vychoval během jejich 15 letého pobytu v časové kapse. Bevier Jane vštípil své zásady a daroval jí svůj meč Bílá Záře. Jane se později stala Ochránkyní Northorijských armád během northorijské války o nezávislost. Po vyhlášení Jižní Horthoie byla povolána na trůn a vládla jako Jane I řečená "Ochránkyně". HUM Wa 5 živ    
Larry Psanec v lesích na východ od Rájce HUM T6 ???    
Ltn. Hallard Smith Velitel 5. Vendenbergské HUM Wa 4 živ    
Ltn. Mojmir Donovan Velitel 9. Pěší HUM Wa 3 živ    
Ltn. Otto Zagloba Velitel 10. Pěší HUM Wa 2 živ    
Ltn. Tim Hagen Velitel 12. Císařské lehké. HUM Wa 2 živ    
Lynn Družiník. Lučištnice. Dnes zřejmě žije v Elvenoru ELF W2 živ    
Mahmed Prorok. Sjednotitel Thyránců. Metla Boží. Otráven jednou ze svých žen. Dnes uctíván. HUM NPC mrtev    
Marallen de Throix Vévoda. Alvern. Dosazen místo Bevierova strýce Guye královým rytířem Dáriem. HUM W6 živ LE  
Martin de Throix Druhorozený syn vévody Guye. Žije společně s otcem v exzilu. HUM W2 živ LE  
Mat Osobní strážce Black Jacka. Bratr Pata. Poměrně čestný lupič. HUM T6 ??? LE boj dvojicí zbraní, akrobat, quikness, dex 18
Matyáš Budín kaplan na tvrzi Lažany, po smrti starého majitele a jeho syna odešel do kláštera. 73 let HUM C3 živ ChG slaboch, ale dobrák
Florin Mechošlápek řečený "Potkan" Družiník. Obratný chlapí, který proslul svými spory se sirem Bevierem. Opustil skupinu, oženil se a teď žije pokojným kupeckým životem v Argonei. HOB   živ    
Michelle Družka Larryho. HLFE B2 ???    
Misien de Throix Prvorozený syn vévody Marallena HUM W4 živ ChN  
Molo, Parco Cestovatel. Ventrie. Zmizel při své cestě do Thyrranu. HUM NPC mrtev    
Mrakoplaš Družiník. Dle vlastního popisu noční zlatník. Zahynul v druidském lese nedaleko města Stínových Pravd. ELF   mrtev    
Olivier von Torph Šlechtic. Vendecie. Bojovník proti toriáncům. Po smrti byl Temným změněn na Mrtvého rytíře a pověřen hlídáním Prvního závoje na cestě za řemdlichem "Svatý rytíř". Svou práci vykonával dobře až do okamžiku kdy byl v čestném souboji zabit sirem Bevierem. Vysvobozen ze svého prokletí družinou sira Beviera a oživen. Dnes se toulá po světě a marně hledá své místo v nové době. HUM W5 živ LN str 16, mistrovství, boj ve tmě
Omar Karakův generál. Zle posekal sira Beviera. Následuje všude svého pána. HUM W4 ??? LE boj dvojicí zbraní, mistrovství, quikness, dex 18
Ondřej z Lažan Starý pán z nižší šlechty, ke stáru vládl na tvrzi Lažany. Otráven a zavražděn synem Štěpánem, nakrátko se po smrti vrátil jako nemrtvý rytíř. HUM W10 mrtev LG nakrátko LE nemrtvý rytíř
Oorm-Kull Velitel skřetí armády, která se neúspěšně pokusila dobýt hrad Weissburk. SKŘ Wa 4 živ    
Ornell de Throix Druhorozený syn vévody Marallena HUM B2 živ LE dex 15
Otta z Temné hory Otec nešťastné upírky Ariel. HUM   živ NG postarší morous, spravedlivý, nyní zlomený otec
Pat Osobní strážce Black Jacka. Bratr Mata. Poměrně čestný lupič. HUM T6 ??? LE boj dvojicí zbraní, akrobat, quikness, dex 18
Philippe Muren Potomek královské Nortorijské rodiny, která byla částečně vyvražděna a částečně rozehnána císařem po připojení Nortorie k říši. Žije ve vyhnanství na území Vévodství a vede svoji soukromou válku proti císaři. Otec lady Jane. HUM Ba 10 živ    
Pieere řečený "Černý" Družiník. Známý svou krutostí. O jeho dnešním osudu není nic známo. HUM   ???    
Por. Jason Dyk Velitel 6. Koňské. HUM Wa 3 živ    
Radim z Březové Bratranec Barbarose du Cavon, vrstevník a častý rival v lásce i na kolbišti HUM W4 živ NG  
Reginald ze Suchých Krut Družiník. Bard a věrný přítel sira Beviera. Po jeho smrti se usadil v Temných Slatích, které dostal jako léno od císaře. Zde vybudoval na počest Beviera kapli, ve které je uložena urna s popelem tohoto válečníka. Později na stejném místě založil školu pro dobrodruhy. Reginald proslul jako schopný bard a velký svůdník. HUM B10 živ    
Regis Upír který dělá hospodského v městečku Rájec. Pomáhal družině a stal se přítelem sira Beviera, který ho ponechal naživu. MON   nemrtev    
Reinhard von Einstein Představený Essenské křižácké komendy a guvernér Essenu (po smrti Helmuta von Sairait). HUM Kř 8 živ    
Riannon dcera Seliona, elfího velmože z lesní komunity, Hrázovsko ELF   živ LG  
Rick Mattey řečený "Rigor Mortis" Družiník. Hrdině zahynul v podzemí adorského hradu při likvidaci Temného. Pohřben v Adoře. HUM W4 mrtev    
Rick z Kamenného dvora Syn Johana a dvojče Dicka. HUM W2 živ NG dex 15
Richard de Throix Prvorozený syn vévody Guye. Zabit při souboji královým rytířem Dáriem během událostí na hradě Throix. HUM W4 mrtev    
Rohan z Adory Druhorozený syn markraběte Doriána IV. Spekuluje se o jeho účasti na pokusu vzkřísit Temného, kterému zabránil až zásah družiny sira Beviera. Ve své zemi není příliš populární. HUM W4 živ ChE con 18
Rowenna Iluzionistka najatá na působení v hradu Swamphill ve vévodství. Dvojník upírky Ariel. Využita pro svedení stop vyšetřování vražd na hradě. Nevlastní neteř Edwarda z Waverley HUM M6 živ TN kouzelnice-iluzionistka dvojník upírské Ariel
Saphyr Mocný Safírový drak. MON   300 let LN  
Sargamenon Stříbrný drak. Jeden z nesterších draků na kontinentě. Souhlasil se Sildenolovým plánem na pomoc Arangetovi a podporoval ho. MON   1 030 let LG  
Sedmikráska Blatouchová "Dvoukvítko" Družinice. Blízká přítelkyně Reginalda. Známá tím, že se pod vlivem sira Beviera polepšila. Dnes žije spořádaným životem nedaleko Suchých Krut. HOB W2/T2 živ    
Selion Elfí velmož, vůdce lesní komunity na Hrázovsku ELF   živ LG  
Sildenol Zlatýž drak. Přítel "hodného" Arangeda. Použil sira Beviera a jeho družinu k tomu, aby pomohl navrátit duši svého přítele do jeho těla. MON   620 let LG  
Sindibád Sultán. Sultanea. Přítel sira Beviera a Reginalda, kteří mu pomohli zachránit jeho manželku z rukou zrádce Karaka. HUM W4 živ LG mistrovství, str 17
Slay Družiník. Dnes přebývá neznámo kde. HUM   ???    
Sněhurka Potulná kouzelnice nevšední fyzické krásy. Po incidentu u dvora se usadila u sedmi trpasličích bratří, které opanovala amulety. Po ovládnutí starostova syna ji skupina dobrodruhů odhalila a pomohla zatknout. Tři roky vězněna, uprchla a nyní je na útěku HUM W11 živ NE vystupovala též jako Johana
Soldar Družiník. Princ a pozdější král malého království Elídie. HUM   živ    
Soňa Upírka živící se jako nájemný vrah. V podsvětí vystupuje jako Smrt, elitní a nikomu neznámý vrah. Prostředníky likviduje. Zavraždila komtura křižáckého řádu, bez boje propuštěna za odhalení zrádce v řádu, který jí najal. HUM T7 živ (???) ChE zlodějské a upírské charakteristiky, magický plášť dovoluje pohub na světle, amulet s hlínou z hrobu
Spine Družiník sira Kaye. Obratný řečínk, který je znám výbornou hrou na píšťalu. HUM B? živ NE akrobat, dex 17, specializace LS
Synthia Vychovatelka šlechtické dcery Ariel z Temné hory, kterou svedla ke zlu. Zemřela proto, aby upírku v posledním boji posílila HUM W8 mrtev LE venkovská čarodějnice
Štěpán z Lažan Syn z místní Šlechty, zavraždil otce a určirý čas vládl panství, zabit přízrakem vlastního otce. HUM W6 mrtev ChE  
Taru Družiník. Mág. Znamé jsou především jeho rozmíšky se sirem Bevierem. Zahynul v pastech pratarého chrámu v horách na pomezí Ancilu a Okthy. Jeho tělo leží v tomto chrámu dodnes. ELF W5 mrtev    
Tom Wolf Velitel žoldnéřské jednoky nazývané "Wolfovi Ohaři, která dlouhá léta sloužila na pomezí Nortorie v lesích Velkého Předělu. HLFELF Ra 5 živ    
Tremendu Nejprve chán koboldů, poté mnich třicítky a poté Sjednotitel sedmi kmenů. Rozporuplná postava. Sám sebe označuje za Sjednotitele, ale kmeny ho rozhodně úplně nepřijali. Proslul tím, že umožnil Seveřanům průchod přes území sedmi kmenů a tím významně přispěl k rozpoutání Válek Milénia. KOB Wa? živ    
Trpasličí bratři ( 7 nerozlučných sourozenců) Špína, Doktor, Chrchel, Štoura, Kanec, Klikař a Chrapoun. Spolčně vlastní malý stříbrný důl v jižním Cavonu. Jistý čas pod vlivem kouzelnice Sněhurky, osvobozeni TRP NPC živ NG  
Trulmok II. Král Edessy. HUM NPC živ    
Usaláma bim Alladin Družiník. Po smrti sira Beviera se vrátil do Sultanei. HUM   živ    
Vianna Arcikněžka Temného řádu. Zabita družinou sira Beviera v podzemí adorského hradu. Její tělo byl ospáleno. HUM NPC mrtev    
Vilém z Bystré sir. Politik ve službách Císařství. Ne zcela vyjasněné postavení, ale zřejmě vysoké, vystupuje neveřejně HUM NPC živ NG zabýval se mj. tajným jednáním s Okthou o námořní smlouvě
Vladimír Stopař, který žije v háječku Dryád na Hrázovsku HUM R4 živ ChG oblouzen, dryády jej využívají jako strážce a kontakt s okolím
William Dříve dobrodruh a zloděj, později starosta města Crossberry. Druh paladina Innocence a kněze Bernarda. Věk 63 let HUM T13 živ ChG v jeho domě byla zakletá sukuba a zemřel tam i kněz Bernard
Xena Válečnice. Sultanea. Známá jako "Zachránkyně Akry". Do legend vstoupil i její blízký vztah k siru Bevierovi, kterému ovšem nemůže zapomenout to, že opustil Akru. HUM W4 živ NG mistrovství, dex 16
Zibius von Born Komtur křižáckého řádu pověřený vedením tajné křižácké služby. Smrtelný nepřítel sira Barbarosse. HUM   živ    
Zlatý Slavik Ocelový drak. Chodí po světě v lidské podobě a vydává se za barda. Patří mezi těch několik draků, kteří mají lidi rádi a jsou jimi fascinováni. MON   180 let LN  
Zotram řečený "Železná Noha" Vládce trpaslíků z Kazah-Torn, někdy nazývaný králem západních trpaslíků. TRP   živ