Ranna van den Vulgar
Attributes:
ST 8 fatigue 8
DX 13 thr 1d-3
IQ 13 sw 1d-2
HT 10 health 10

Points:
Attributes 45
Advantages 50
Disadvantages -37
Quirks -2
Skills 44
Total: 100
Unspent CP: 3


Age: 23
Height: 5'5'' (cca 162.5 cm)
Weight: 125 lbs (cca 62.5 kg)

Brown hair.
Telepath


Advantages:
25 Telepathy Power 5 (Empathy included) dosah 4 metry
10 Patron
  • 200+ pts individual (15 pts)
  • lends equipment (5 pts)
  • 6 or less (1/2 cost)
Mocný obchodník z Heliopolisu
15 Beautifull Reaction +2/+4 same/opposite sex Fakt hustý vzhled zlepšuje reakci - hodně
0 Literate Díky výchově umíš číst a psát

Disadvantages:
-10 Phobia mild heights strach z výšek máš problémy cca od 3 metrů nad povrchem
-2 Duty Patron (6 or less) občas pro obchodníka pracuješ
-10 Flashbacks Thoughts, memories - not her own halucinace, vypadají skutečně ale ještě vnímáš okolí
-5 Secret (Duty / Patron) Tajíš pro koho děláš a taky tajíš telepatii, když se něco z toho proflákne máš průser
-5 Secret (Psionics) viz výše
-5 Sense of Duty (Patron) pro toho obchodníka děláš doborvolně a ráda kdysi se tě ujal když tě vyhnali z rodné vesnice, máš ho ráda

Quirks:
-1 Romantic stupid můj neumělý překlad českého 'romantická blbka'
-1 ........................... vymysli si ještě jednu

Skills:
name: type points: level: note: cz_expl:
telepathy skills
Telesend M/H 8 15 vysílání myšlenek
Telereceive M/H 8 15 čtení myšlenek
Emotion Sense M/H 2 12 vycítění emocí
Sleep M/H 2 12 uspání
Mind Shield M/H 1/2 10 štít proti cizí telepatii
Mindwipe M/H 1 11 mazání a měnění paměti
Telecontrol M/H 1 11 dálkové ovládání
combat skills
Crossbow P/E 2 14 střelba z kuše (pošítá se síla kuše); natahování: do tvojí síly včetně 2 s. ; o 1 nebo 2 víc 6 s.; o 3 nebo 4 víc potřebuješ 'kozí nohu' a natažení trvá 20 s. Větší kuše natáhneš jenom hodně pomalu pomocí různých přístrojů - ale furt z nich můžeš střílet. (kromě natahování musíš ještě: vytáhnout šíp - 1 s; založit šíp - 1 s.)
Fencing P/A 2 13 if enc <= light parry 2x turn at 2/3 skill šerm (šavle/rapír/..), při lehkém a menším naložení se kryješ líp a můžes krýt zbraní 2x za kolo
Main-Gauche P/A 1 12 Dovednost používat nůž v obraně a útoku v levé ve spojení s druhou lehkou zbraní v pravé. (Zahrnuje boj nožem ale ne házení).
Výhody oproti noži jsou: 1) Kryt je 2/3 dovednosti. 2) Nemáš postih za používání špatné ruky při obraně. 3) Nemáš postih -1 za krytí nožem.
útok nožem ve špatné ruce máš pořád s postohem -4 (pokud nemáš další vychytávky)
Main-Gauche se používá hlavě s rapírem, ale dá se použít i s jinou šermířskou nebo lehkou zbraní. Jednou za kolo můžeš parírovat nožem na 2/3 dovednosti. Další útoky v tom samém kole můžeš krýt další zbraní podle jejích pravidel.
tahle dovednost se dá používat s jakýmkoli nožem nebo dýkou, nebo s jitte. Pozor, že zbraň se může zlomit pokud s ní kryješ těžkou zbraň (B111)
'spy' skills
Fast-talk M/A 1 12 rychlé ukecávání
Detect Lies M/H 1/2 11 Empathy +4 poznávání jestli človék lže
Sex Appeal M/A (HT) 1 9
Hypnotism M/H 1/2 10 +2 on Hypnotism if Telepathy is succesfull hypnóza; hodí se jako narkóza, nebo můžeš dávat posthypnoický příkaz
Savoir-Faire (nobility) M/E 1/2 12 etiketa mezi šlechtou
Savoir-Faire (merchants) M/E 1/2 12 etiketa mezi obchodníky
Diplomacy M/H 1/2 10 never worse than original reaction Diplomacie, výhoda diplomacie je, že když neuspěješ tak si nenasereš toho koho ukecáváš
Stealth P/A 1 12 Klasické plížení
Shadowing M/A 1 12 -2 or more - distinctive looks; -3 if subj. knows you Sledování osoby, v davu/městě, protože vypadáš výrazně máš to většinou těžší další postih je pokud tě oběť zná
Streetwise M/A 1 12 'tep ulice' znalosti podsvětí a/nebo jak ho kontaktovat
Escape P/H 1/2 10 útěk z pout
Poisons M/H 1 11 znalost jedů, protijedů, poznávání otravy podle příznaků, jedu podle chuti atd...
Holdout M/A 1/2 11 Schovávání/hledání věcí na těle v oblečení
Acting M/A 1/2 11 herectví, když chceš něco nasimulvat (vyděšenou dámu v nesnázích)
Lip Reading M/A 1 12 odezírání ze rtů
Lockpicking/TL3 M/A 1/2 11 otevírání zámků bez patřičných klíčů
Interrogation M/A 1/2 11 klasický výslech
Carousing P/A (HT) 1 9 Chlastání a jiné společenské zábavy
Garrote P/E 1 13 Škrcení drátem nebo kusem lana - připlížením zezadu (útok je -5 (krk) +4 (protivník to nečeká) takže -1), je možno ho krýt s postihem -3, pokud se to povede, tak mezi provaz a krk vrazil zbraň/ruku (pokud škrtíš drátem ruka to stejně schytá)
Každé kolo od útoku včetně protivník schytá thrust damage do krku (provaz - drtivé x1.5, drát řezné x2) a taky se začne dusit (B122) můše se zkusit uvolnit (quick contest ST-5 or Judo-3 vs Garrote)
Improvizovaná garrota (skoro každý kus provazu) má -2. Drátěná musí mít držaky na koncích nebo se řízneš do rukou (thr/cut) Většinou je to nelegální zbraň.
other skills
Ride (Horse) P/A 1 12 ježďba na koňovi
Area Knowledge (Říše) M/E 1/2 12 znalost říše (větší města, důležitá místa, nejznámější občané (status 6+), politická a ekonomická situace)
Acrobatics P/H 1/2 10 akorbacie, dobrá při padání z výšky, dá se použít na epesní úhyby (+1 na úhyb při úspěchu/ -2 při neúspěchu)
Merchant M/A 1/2 11 'Obchodnictví' dobré třeba ke smlouvání

Equipment:

  • Lockpicks 30$
  • Money left: 60$
Weapons:
  • Sabre (cheap) 280$
  • Dagger (fine) 80$
  • Crossbow ST 8 150$
  • Crossbow ST 12 (+ goat's foot) 150$+ 50$
Armor & cothing:
  • Upper class clothing 200$


Patron:

Samuel Sullivan svobodný pán von Kleindorf - 60 let

Člen senátu a čestný předseda císařské obchodní komory. Šlechtický titul mu byl udělen nedávno a po pravdě si ho koupil.

Bohatý kupec z Helipolisu. Jeho podnikání má celosvětovou působnost. Má pobočky v Argonei, Hattiru a Sangrii (zde muze mít Tvoje postava základny) a vlastní velkou flotilu obchodních lodí. Říká se o nem, ze své jmení vydelal pred 30ti lety na pochybných obchodech s Okthou. Byl z tohoto titulu i vysetřován křizáckým vrchním inkvizitorem, ale poté co se ztratil korunní svědek, bylo vyšetřování zastaveno.