Temný kult a šest bájných mečůDatum: odehrálo se během roku 998 cl
Místo konání výpravy: po celém kontinentě, temné finále pak na hradě Adora


Výpravy se zúčastnili stateční rekové těchto jmen :

Šlechetný paladin Sir Bevier
Proslavený bard Reginald
Statečný rytíř Sir Barbaros du Cavon
Mocný válečník Rick Mattey, řečený Rigor Mortis , který bohužel v závěrečném lítém boji zahynul
Mladý dobrodruh Dick z Kamenného Dvora, který bohužel v závěrečném lítém boji zahynul
A v závěru i obratný obchodník Florin Mechošlápek, řečený PotkanA jak se všechno událo :

Dle legendy existuje šest dlouhých mečů speciálních vlastností. Tyto meče byly stvořeny Jím pro šest hrdinů, kteří mu pomohli porazit Temného (více viz. Legenda o šesti čepelích a Šest mečů ). Speciální vlastností těchto mečů je to, že mohou poranit a i zabít boha. Je proto pochopitelné, že se On postaral aby se meče té ztratily.
Přesto jim nebylo dopřáno spočinout v klidu. Sekta Temný kult vyčetla v moudrých knihách, že k přivedení Temného zpět na svět je třeba použít těch šesti mečů, které ho kdysi porazily a začala je shromažďovat aby provedla ten temný rituál. Ke svému pátrání po mečích použila jednak družinu sira Kaye a jednak družinu sira Beviera. Oba hrdinové spolu soupeřili o získání co největšího počtu mečů. Oklamaný Bevier se ovšem domníval, že tak činí na straně dobra.
Nakonec došlo v podzemí hradu Adora k osudovému závěrečnému souboji. V něm se utkaly obě družiny a každá z nich v té chvíli vládla třemi z mocných mečů. Oba velitelé svírali jeden ze strašlivých mečů – sir Bevier Válečníka, sir Kay Smrtonoše. Zradou byl Bevier a jeho společníci přemoženi a meče jim byli odebrány.
Temný kult okamžitě začal provádět rituál na přivolání Temného a naši hrdinové měli posloužit jako první oběti znovuzrozenému bohu. Díky Jemu, prozřetelnosti, ale hlavně díky siru Kayovi, který ač ve službách zla přece zůstal rytířem, se Bevierovi a jeho druhům podařilo osvobodit. V lítém boji pak pobyli většinu členů Temného kultu a za pomoci šesti čepelí přerušili strašlivý rituál. Bohužel se to neobešlo bez ztrát na životech, když hrdinskou smrtí zahynuli družiníci Rick Mattey a mladý Dick Z Kamenného Dvora.
Temný byl nakonec znovu poražen, a meče zmizely. Nikdo neví zda zanikly, proměnily se, či zda je ON někde ukryl a ony se třeba zase někdy objeví. Naši hrdinové však byli Jím odměněni, když získaly trvale některé božské vlastnosti, každý z toho meče, který použil proti Temnému.