Salamisský případ
Datum: 15, Říjen 999
Místo konání výpravy: Severní hranice CavonuVýpravy se zúčastnili stateční rekové těchto jmen :

Šlechetný Sir Bevier
Proslavený bard Reginald
Statečný rytíř Sir Barbaros de Cavon
Šlechetný válečník Azrael
Zbožný kněz Gabriel
proslavený princ SoldarA jak se všechno událo :

Krátce po vyřešení předchozího problému cestoval sir Bevier se svoji družinou civilizovanými kraji západní říše když ho kontaktoval jeho starý přítel paladin Gard, se kterým zažil nedávné dobrodružství při očišťování svého jména a zadal mu úkol od samotné paladinské rady.
Rada dala siru Bevierovi úkol vyšetřit a objasnit podivné události, které se odehráli v městě Salamis na severní hranici Cavonie. Došlšo tam k mnoha loupežím zlata a drahých kamenů, v poslední době navíc bylo uneseno několik dívek. Jedna z nich, Mariette, je dcerou obchodníka Karkana, který má velmi úzké styky s paladinskou radou. Sir Bevier úkol bez zaváhání přijal a po několika nákupech při kterých se skupina vybavila vyrazili společně na cestu.
Cestovali civilizovanými kraji, takže zpočátku probíhalo všechno bez problémů, ale po několika dnech cesty narazili při průjezdu lesem na osamělého druida, který po nich požadoval peníze. Odmítli druida a pokračovali v cestě. Na noc se zastavili v zájezdním hostinci. Přitom je napadla skupina neznámých útočníků. Skupina si s nimi poradila a sir Bevier dokonce zlikvidoval nebezpečnou sokyni. Poté se ráno všichni vydali na cestu.
Dva dny před Salamisem potkali herolda svaté pravdy Tiberiuse, který je varoval před další cestou tímto směrem. Varoval je před Zlatým drakem, který se prý nalézá dále. Skupina nedbala kletby Draka a pokračovala v cestě.
Stihla je však opravdu kletba Zlatého Draka.
Množství bohatství, které našli cestou jim, mimo sira Beviera, zatemnilo mozek.
Bratr Gabriel zaútočil na sira Beviera a zemřel přitom Bevierovou rukou.
Azrael najednou zjistil, že všechno čeho se dotkne se promění ve zlato a princ Soldar znechuceně odhodil svůj měšec v dál se slovy, že zlato nemůže už ani vidět.
Když potom našli bratra Gabriela na cestě místo mnicha Tiberiuse, došlo jim, že potřebují mága s velkými vědomostmi, aby je všechny odklel.
Vyrazili všichni, kromě Gabriela, kterého poutala kletba, do Salamisu, kde našli slovutného mága Achilleuse, který po tom co mu Azraelovým zlatem vyplatili slušnou částku, naše přátele odčaroval.
Poté se konečně všihni s vervou pustili do vyšetřování ůnosu Karkenovi dcery a dalších zločinů, které sužovaly město. Po načerpání dostatečného množství informací ve městě družina vyrazila na prohlídku nedalekého starobylého pohřebiště, kde nalezla poměrně čerstvé stopy kol.
Čekali celý den a nakonec se dočkali: přijel vůz s nějakým zbožím od obchodníka Kanaana z města a z hor přijela skupina 11 otrlých dobrodruhů, kteří náklad přebrali a vyrazili zpět do hor. To vše skupina pozorovala z nedalekého úkrytu. Po tom co všihni odjeli, skupina se rozhodla vydat se do hor po stopách 11 dobrodruhů.
Cesta je dovedla ke staré Rudé Tvrzi v horách, kde dobrodruzi přebývali. Strhl se boj a naši přátelé, jako zatím vždy, zvítězili. Od zbylých nepřátel se dozvěděli o podzemí tvrze, kam se posílá všechno nakradené zboží. Neohroženě se vyschlou studnou všichni spustili vstříc dalšímu neznámému nebezpečí v podzemí.
Tam našli jen skladiště a bandu Ogrů, kteří tam hlídali.
Poté co skupina všechny zabila, zbyl jim jen goblin stoupa, který se sám vzdal, vyrazili na další cestu podzemím do hlavní komnaty proradného Kanaana.
Do cesty se jim však postavila poslední nástraha, podivná komnata, kde každý z nich musel bojovat se svým špatným Já. Všichni toho špatného porazili, až na sira Beviera, krerý byl špatným Já poražen a jeho povaha se stala zlou.
Po překonání této poslední nástrahy dorazili naši přátelé konečně k samému srdci podzemí, velké síni s pokladem, kupcem Kanaanem a drakem.
Všichni až na neohroženého Azraela (který byl nešťastnou magickou alergií proměněn v krávu) a Reginalda, (který se nestačil znevyditelnit), vstoupili neviditelní. Po krátkém rozhovoru se snesl ze stropu impozantní Stínový Drak, kterého Kanaan vyvolal pomocí magie a zaútočil na naše přátele Dračím dechem. Všichni před tou hrůzou utekli jen neviditelný Gabriel a sir Bevier zůstali.
Gabriel neohroženě napadl Kanaana a nedbaje draka, mlátil kupce hlava nehlava. Ve chvíli, kdy ho zabil magický drak naštěstí zmizel tam ,odkud byl vyvolán. Vše tedy dopadlo dobře. Po drobném úsilí skupina nalezla I tajnou místnost, kde bylo několik unesených dívek včetně Karkanovi dcery. Jen s pokladu se naši přátelé neradovali, protože poté co zatáhli za podivnou páku v místnosti, celý poklad zmizel v zemi.
Radost Karkana z dcery neznala mezí a vybavil naše přátele vskutku královsky na další cestu. Pro sira Beviera měl dopis pro paladinskou radu. Na základě tohoto dopisu, rada paladinů svolila k provedení prastarého magického rituálu, který siru Bevierovi vrátil zpět jeho paladinské schopnosti.
Toto tedy příběh o cestě do města Salamis, o vyřešení podivných skutků, které sužovaly toto městečko a o zahnání strašlivého stínového draka pouhou statečností jak ho zapsal bratr Lucius, člen řádu Svaté Kapituly a kronikář velkých skutků sira Beviera a jeho družiny.