Příliš mnoho drakůDatum: léto 1002
Místo konání výpravy: Dračí hory na pomezí Ancilu a Okthy


Výpravy se zúčastnili stateční rekové těchto jmen :

Šlechetný a statečný rytíř sir Bevier
Odvážný a moudrý rytíř sir Barbaross du Cavon
Obratný a smělý bard Reginald, svobodný pán ze Suchých Krut a Temných Slatí
Obratný a šikovný družiník Boromir
Překrásná bardka Kateřina (NPC)
Statečný válečník Elánius, který zahynul náhlou smrtí ve městě mimo čas
Statečný válečník SlayA jak se všechno událo :

Jak je všem dobře známo z kronik, vyzval sir Bevier na souboj mocného draka Arangeda. Stalo se tak těsně po jejich dobrodružství ve světě velkých orků a tato událost jest popsána v kapitole nazvané Gorkovi jezdci. Je třeba však vysvětlit co šlechetného Beviera vedlo k tomuto na první pohled sebevražednému činu. Bevier nenáviděl Arangeda od doby, kdy ho ve městě mimo čas omylem oživil a přivedl zpátky na náš svět. Bevier si to vždy vyčítal a zvláště mu to začalo vadit, když Aranged začal přepadávat pobřežní vesnice, nedaleko od císařského přístavu Argonea.
Družina se rozhodla Bevierovi pomoci a tak jsme se všichni vydali na cestu. Dost jsem se o Beviera strachoval, ale on mne uklidňoval a tvrdil, že s pomocí Orlího krále, Arangeda porazí, jako před léty porazil draka Palivce. Po pravdě mne tímto moc neuklidnil, protože Aranged byl drakem opravdu strašlivým. Naštěstí se nám dostalo nečekané podpory, když se u našeho ohně znenadání objevil neznámý cizinec a nabídl Bevierovi pomoc. Na jeho přání mu sehnal několik magických předmětů (ochranný amulet, dračí meč) a dokonce nám nabídl, že nás dopraví zpět do prokletého města mimo čas, kde jsem Arangeda před léty oživili a kde se dalo sehnat mocné kouzlo Zlatého pěvce - Dračí smrt. Tímto kouzlem byl už jednou Aranged poražen družinou templáře Gortina.
Ve městě mimo čas jsme strávili jen málo času, ale utrpěli jsme zde dvě velké ztráty. V bludišti zahynul družiník Elánius a Bevier zde přišel o svůj paladinský meč – Dárce. Kouzelný amulet Zlatého pěvce jsem však získali a tak jsem začal hledět do budoucnosti s větším optimismem.
Pokračovali jsme tedy dál do dračí soutěsky. Po krátké bitce s posádkou jsme obsadili most a pronikli na území Okthy. Na dohled od vstupu do soutěsky nás napadla letka okthánských jezdců na gryfech a život nám zachránil až přílet stínového draka, který je zahnal. V soutěsce nás už čekal Aranged a nebyl sám. Přivedl si sebou své dva přátele – obrovského rudého draka Braussuse Planoucího a záludného stínového draka Amothepa. K mojí hrůze se dostavili i další draci, mezi kterými vyčnívali zlatý Sildenol a stříbrný Sargamenon, jeden z nejstarších draků na kontinentu. Dále byl přítomen známý bard Zlatý Slavik, ale i on, jak se později ukázalo byl drak libující si v lidské podobě. Draci nás většinou ignorovali a jenom stříbrný drak nabídl Bevierovi podporu a daroval mu amulet.
Boj byl lítý, ale osobně si ho moc nepamatuji, protože jsem byl pod vlivem kouzla Dračí smrt. Jediné co vím jasně je, že Bevier vyhrál a osvobodil Arangeda, který jak se ukázalo nebyl sám sebou, neboť jeho mysl ovládal jakýsi zlý mág. Dodnes mám o tomto boji velké pochybnosti a i když to Bevier nerad slyší, myslím si, že Arangeda nepřemohl ani tak on, ale spíše nějaká vyšší moc, která využila situace a použila Bevierovo tělo. Kdo ví, možná to byl sám pravý Aranged. Faktem je, že jsme to nakonec přežili a ve zdraví odešli do civilizace.

Zapsal Reginald z Temných Slatí, věrný druh a herold slovutného sira BevieraPoledne po boji

Bylo poledne a slunce nemilosrdně rozpalovalo nehostinná skaliska na úpatí Dračích Hor. Pomalu sestupovali do údolí, ještě vyděšení a vzrušení tím co se po ránu seběhlo.

Pak Kateřina vylezla na osamělý balvan a pohlédla zpět k horám : " Stejně ti draci byli takoví ... krásní ...". Pronesla zasněně.

" Na můj vkus jich teda bylo trochu moc," pomyslel si sice Boromir, který jí dvorně pomohl seskočit z balvanu, ale s ohledem na své city k bardce mlčel.

" Já sem se jich taky nebál!" vmísil se do hovoru Slay a ohlédl se zpět, jestli ho neslyšeli Reginald s Barbarosem. Neslyšeli, jednak měli plné ruce práce s podpíráním vysíleného Beviera a jednak se přeli o něco jiného.

" Bylo to strašně rychlý, ale myslím si, že mne pohled na toho hnusného netvora vyprovokoval a já upadl do stavu bojového šílenství." Spekuloval nahlas Bevier.

" Já si příteli myslím, že to způsobilo mnou seslané kouzlo Dračí Smrt, když jsem tě viděl jak probíháš jeho odporným dechem ..., to musela být magie." Oponoval mu Reginald.

" Reginald má pravdu," vmísil se do hovoru Barbaros," mocné kouzlo na kterém jsme se všichni podíleli. My jsme toho draka v podstatě porazili dohromady."

Bevier se smutně zadíval na svoji levou ruku, která mu bezvládně visela v závěsu. Potom pokýval hlavou, Barbaros se usmál a tak u toho zůstalo, byli přeci družina. Pomalu šli rozpálenou krajinou tam, kde tušili první Ancilsku pohraniční osadu. A tak se stalo, že světem letěli dvě balady. V první, napsali ji Reginald s Kateřinou, se zpívalo o družině, která porazila a tím zachránila bronzového draka. A druhá, snad ji napsal Zlatý Slavik, ve které se zpívalo o bronzovém drakovi, který se postavil sám sobě, aby zlomil temnou kletbu. Nutno podotknou, že první balada se, zejména díky Kateřině, stala mnohem známější.Cavonský císařský kurýr z 23. 8. 1002

Obyvatelé sotva obnovených vesnic na pobřeží nedaleko města Argonea byli minulý měsic zděšeni opětovným objevením obrovského bronzového draka. V předtuše opakované zkázy vesničané uprchli do lesů. Podle zpráv našich reportérů však netvor nezaútočil ohněm a sírou, ale pouze cosi upustil na náměstí uvedených vesnic. Názory na to co drak na vesnice házel se různí. Dle starosty Tichošlápka z vesnice Dlouhopole se jednalo o kameny. Zprávy některých poutníků o tom, že se jednalo o zlaté a stříbrné mince, jsou místním obyvatelstvem rozhodně popírány. Pravdou ovšem zůstává, že od tohoto posledního objevení draka napadené vesnice nebývale vzkvétají, stáda dobytka se množí a usedlosti jsou ve své většině pěkně opraveny. Starosta Tichošlápek si kupříkladu koupil nový vůz a svým dětem poníka. Podezření z korupce se nicméně nepotvrdilo .....