Hledání Ignáce z DubinyDatum: 20, Srpna 998
Místo konání výpravy: Severní hranice Nortorie, okolí DubinyVýpravy se zúčastnili stateční rekové těchto jmen :

Šlechetný Sir Bevier
Proslavený bard ReginaldA jak se všechno událo :

Sir Bevier byl, dík svému věhlasu, osloven sirem Konrádem z Dubiny, pánem zdejšího kraje. Jeho úkolem bylo přivést neposlušného syna z kláštera. Siru Bevierovi ku pomoci a rozptýlení se na výpravu vydal i pěvec Reginald.

Po příjemné cestě lesnatou krajinou dorazili do lesní vísky, kde stojí i opatství Woodhill. Právě zde měl být mladý Ignác přijat. Na místě však opat hrdinům sdělil, že Ignác uprchl před měsícem z kláštera. Hrdinové pojali podezření, že opat ví více než řekl. Začali tedy pátrat po vsi a oklí.

Nikdo z vesničanů jim nebyl schopen sdělit nic podstatného, nicméně upozornili na předchozí vraždy, jež se v okolí udály dvěma poutníkům. Po vyslechnutí většiny obyvatel vesnice se znavení hrdinové stavili v místním hostinci. Tam mimo jiné potkali jakéhosi staříka, který ač prostý pocestný, jevil známky magie. V noci se dobrodruzi i přes poutníkovo varování vydali na obhlídku kláštera. Nedlouho po půlnoci zaznamenali postavu vycházející z kláštera. Ve vzduchu byly cítit temné síly. Hrdinové se rozhodli neznámého překvapit při návratu. Člověk, jež byl, jak se později ukázalo, jedním z mnichů, se ve vesnici pokusil zavraždit zmíněného poutníka. Naštěstí neuspěl, a při návratu navíc potkal Skupinu. Sir Bevier a Reginald mnicha hladce přemohli a zajali. Po chvíli však nebožák v hrozných bolestech zemřel. Hrůzou ochromené dobrodruhy náhle napadl démon, jež se vytrhl z těla mrtvého mnicha. Síly zla neměly tehdy dobrý den. Démon byl po dlouhém boji poražen a snad i zabit.

Z vesnice přicházející Poutník přesvědčil skupinu k útoku na opatství. Po krátké magické řeži v chrámové lodi byl Poutník zákeřným útokem raněn do zad. Stihl se však teleportovat do bezpečí, takže dobrodruzi v chrámu osaměli. Spolu se šesti uctívači zla.Ti naštěstí po smrti svého vůdce uprchli do podzemní krypty pod chrámem. Sir Bevier a Reginald společnými silami otevřeli kryptu a jali se uprchlíky pronásledovat.

V podzemí, za pomoci nečistých praktik, přetvářel jednooký zlosyn bezbranný hmyz v krvelačná monstra. Byl však překvapen brzkým příchodem pronásledovatelů a sám vyvázl jen za cenu oběti jeho druha. Po likvidaci zmutované havěti a ďábelských přisluhovačů začali dobrodruzi s průzkumem podzemí. Přes několik nastražených pasti se dostali až do laboratoře, kde učinili hrůzný nález. Ve sklenici tam stála do lihu ponořená hlava nešťastného Ignáce, kterého přišli hledat. Sir Bevier se rozlítil a od té doby neznal slitování. Poslední protivníci se ukryli za hradbou plamenů na magickém pentagramu. Nepomohlo to. Dobrodruzi prokázali svou neobyčejnou vynalézavost, když zdemolovali nejdříve dveře a pak i pentagram s odpadlými mnichy vrháním grimoárů do magických plamenů.

Po vyčištění podzemí se dobrodruzi chystali zapálit celé opatství. V tom jim zabránil Poutník, jež se zachráněn svými druhy vrátil zpět a přesvědčil dobrodruhy o nutnosti zachování důkazů pro církevní koncil. Poděkoval za vydatnou pomoc a na oplátku chrabré válečníky obdaroval každého léčivým lektvarem.

Sir Konrád byl správou o smrti mladšího syna zdrcen, nicméně své slovo dodržel a doplatil smluvenou sumu 400 zlatých.Shrnutí :
Sir Bevier si z výpravy odnesl cenné zkušenosti v hodnotě 1070 bodů
Bard Reginald také zazářil a brilantním řešením zapeklitostí získal 1130 bodů zkušenosti.