Sebraná přísloví, moudra a výroky:

Císařství    Toriánci    Oktha    Severská    Výroky družiníků   Moudra a pořekadla používaná na území Císařství

„Tady je sakra mlha jak v Trollberku"
cavonské moudro

„Nelez za jezevci do jejich nor a za Adoriánci do jejich hor."
vojenské moudro

„Hrdý jako Adořan."
adorské přirovnání

„Chudý jako Adořan."
cavonské přirovnání

„Heliopolis, vy naděláte, chrámy a nuda."
císař Ortes II. zvaný Prostopášník

„Adorra ? Příliš chudá země a příliš problémů."
císař Cleón IV. Zvaný Moudrý

„Toriánci jsou jako nezvedené děti, stále se perou mezi sebou."
císař Cleón IV. Moudrý

"Mučení je strašlivá věc, ale v některých připadech se dá ospravedlnit, je-li zasvěceno dobrému účelu.
"Například tomu, abych se dobře pobavil…"
Joachim von Durmwald, vrchní vyšetřovatel Křižáckého řádu

"Slovo je jen vítr."
Black Jack, hlava zlodějské gildy ve Vendenbergu

Zpět

Toriánská moudra a pořekadla

„Vrhli jsme se na císařské ze tří stran ..., čtvrtou nás hnali."
královský maršál Toric po bitvě u Borogradu 856 cl

„Radši vystrojím tisíc jezdců v plné zbroji, než bych platil byť jediného kouzelníka."
král Elric I. z Ancillu

„Proč se okthské jízdě říká lehká ? Protože lehce prchá.
vojenské moudro

Zpět

Okhtska moudra a pořekadla

„Čas nic neznamená, jen Oktha je věčná."
Okthské pořekadlo

„S barbarem nikdy nejednej, není toho hoden!"
Okthské pořekadlo

„Když nejde něco magií, použij třeba kouzlo!!!"
Okthské pořekadlo

„Hloupý jako tlustý barbar, tichý jako okthský stín."
Okthské pořekadlo

„V dračím průsmyku nehledej chobotnice, žádný tam nejsou."
Okthské pořekadlo

„Mstivý jako pravý Okthánec."
Okthské pořekadlo

„Síla přichází s věkem."
Okthské pořekadlo

Zpět

Severská moudra a pořekadla

„Dnes večer budeš spát v dlouhém domě."
Seveřanská výzva k boji

„Nejlepší Vendét, mrtvej Vendét."
seveřanské přísloví

"Ty jít ..., ty čekat.., ty poznat ..., co znamenat K O S T I L A M ! ! !"
pořekadlo Barbos pro poutníky směřující do Havenu

Zpět

Výroky družiníků

„ Svornost, skromnost, statečnost, to je návod vedoucí k úspěchu."
Sir Bevier řečený „ Udatný"

„Ledová stěna za mnou, dvouhlavý troll přede mnou, Přijímám férový boj."
Gabriel z Dubiny, člen řádu Plamene Severu.

Zpět