Vyhláška

Text rozvěšovaný v ulicích Marburgu v létě 1401 cl.Onen zplozenec pekelný však, byvše ku vědomosti dáno, nezavítal do našeho pokojného města veden pouze silami chaosu, však i na světě tomto on měl přímluvce, jež kroky onoho ďábla směroval. Bylo nám z diskrétních zdrojů sděleno, že zahraniční mocnost kroky jeho naším směrem navedla, by pod záminkou jakéhosi prý úkolu naše město rozvracel, domů pálil a lidí vraždil. Na místě tomto, nemajíc doposud v rukách stydnoucí mrtvolu zlovolníka onoho, nebylo-lze uvésti dalších důkazů, však jest nad slunce jasnějším, že nejmenovaná mocnost zamýšlí své nenechavé spáry roztahovati směrem naším, čemuž musíme rázné přítrže ukázati. Každé podezřelé individuum, nota bene cize vyhlížející, má býti s neprodlením zadrženo a do paží městských biřiců vydáno.
Taktéže vešlo totiž ve známost, že krom Pekelného Kyklopa v městě své rejdy provozují item další zlosyni a vrazi. Mezi nimi jest nevýznačnější jakás ženština nevšední krásy slující, kteráž však o to černějšího srdce pod svým líbezným zevnějškem ukrývá. Bylo nade vší pochybnost prokázáno, kterak neopatrné mládence po nocí do svých sítí láká, smilstvo a všeliké skutky hovadské na nich páchá item jejich krví sebe prý sytí!

sousedé bděte!


Z pověření rady Městké item Kupecké

Ignác Brk, písmák obecní