O tom kterak jednooký ďábel do města vstoupil a jaké skutky příšerné zde vykonal.
Jednooký ďábel vstoupil do města v čele svých zlotřilých pohůnků dne pátého měsíce třetího roku 1401. V jeho strašlivé tváři se zračila zloba a nestvůrné tělo jeho devatero a půl stopy vysoké bylo. Ďábel procházel ulicemi za ním šel strach. I došel ďábel až k hospodě U Hnátu kde se ubytoval a nocí tucet pak ve městě řádil, v bordelech smilnil a sudy piva hrdlem proléval. Pak byvše povahy neklidné se svým okem krvavým po městě rozhlédl by nějakou zábavu sobě našel. I potkal dvé zlotřilců, hnusného psance a zlotřilého písmáka. Hned jak spolem popili, již se na mord smluvili. Večer jejich zástup bránu prorazil a za světla mnoha pochodní z města koňmo spěchali, by mordovali a pálili a jen hrůzný smích jejich zdáli zněl. I štvali zlotřilci nocí zpěněné koně až ku klidné samotě Podlesní Zátiší zvané dorazili. Zde meče vytasili a Temného povolali. Vše živé bili a nikoho neživili. A když své dílo dokonali tu statek podpálili. Však Temný jim neoplatil krvavou mši neb tak on nečiní. Naopak rozkřikl se na ně, že zla spáchali málo a v strašlivém výbuchu plamenné zloby si je se sebou do horoucích pekel vzal. O čemž pak ráno jen plameny strávená stavení usedlosti svědectví vydati mohla ….


Úryvek z Marburské městské kroniky, zvané též Velká Kniha