Ivan HrozivýDo čela senátu byl císařem jmenován nedávno zvolený senátor, maršál Ivan Hrozivý z Hilletie. Na pořad prvních bodů rokování nového senátu byly vzhledem ke státním prioritám zařazeny následující body:

- Navýšení armádního rozpočtu, takto zejména prostředků pro legie ve východních provinciích. Tento požadavek, zdůvodněný předsedou senátu, umožní našim hrdinným legiím dále pokračovat v úspěšných taženích proti cizáckým komandům nelidů v pohraničních horách.
- Navýšení rozpočtu na tajné služby, projednání nového seznamu úkolů CíStaPa (dále tajné).
- Navýšení malorolnické daně. Z projevu předsedy senátu citujme: "..neb rolník jako člověk sprostý nebyl Jím stvořen k tomu, by starati se o majetek musel. Toto břímě nelehké bylo předurčeno pro stav urozený, neboť pouze aristokracie může kvalitních rozhodnutí v otázkách finančnických činiti...".Stará fronta VČERA, Heliopolis

--- CíSTaPo (Císařská Státní Tajná Policie) ---


Případ pitvaného nečlověka R. nutno označiti za z medicinského hlediska velmi pozoruhodný, neb bodná rána zasáhla srdeční komoru s takovou přesností, s jakou ni zkušený chirurgius praktikus svůj skalpelus operatis nevede. Mortus terminatum musel u gnóma nastati okamžitě. Lze si jen povzdechnouti, neb jaká to věčná škoda pro lidstvo, když tak talentovaná persona dá přednost nudné dráze nájemného vraha před tak vzrušující karierou ve službách mediciny.

Archivní číslo: 1856/11B
Klasifikace: TOP SEKRET
Zabaveno u: Johanus Nekrologis, Doktoris Medicinus Kreaturis (MKDr.)

Případ uzavřen.