Magie v roce 1000cl


Dělíme ji do tří základních skupin.
Jsou to:
Kněžská magie
Druidská magie
Kouzelnická magie
Kněžská magie
Kněžskou magii poskytují svým věřícím bohové. V krajích Západu se setkáváme s magií těchto bohů a bohyň:
Zpět


Druidská magie
Druidští bohové poskytují přístup do vybraných sfér dle své podstaty a to pouze druidům a pouze na podporu svých cílů, kterými je podle jedněch snaha o ochranu přírody a podle druhých snaha o ovládnutí světa. Druidi se dále dělí dle svých bohů do tří skupin :
Zpět


Kouzelnická magie
 • může jí používat každý, kdo má patřičné znalosti a provede správně potřebný rituál, to znamená, že ten člověk nemusí být věřící boha, který magii poskytuje
 • správný rituál se musí kouzelník někde naučit. Možnosti jsou v podstatě čtyři:
  • Mageon - pro kouzelníky z ŕíší Západu
  • Magická univerzita v Okthě - nedoporučuji nikomu jinému než Oktháncům
  • Vyvrženci na území sedmi kmenů - obecně nedoporučuji
  • Některý z chrámů Lokiho - hodně riskantní
V našem světě rozlišujeme tři základní zdroje kouzelnické magie:
 • Magie živlů. Odnož okthské magie. Moc čerpá ze čtyř základních živlů (vzuch, voda, oheň a země) a jejich kombinací. Je základem kouzelné moci mágů Mageonu. Jedná se o nejméně definovaný směr magie, bez kontroly astrální entity velmi nevyzpytatelný. Různé školy, ovládající kouzla příslušná manipulovaným živlům, jsou reprezentovány velmistry zvanými Adept.
 • Severský bůh Loki. Loki je náladový bůh a někdy poskytuje svým následovníkům přístup k některým kouzlům. Jedná se zejména o kouzla útočná. Zejména v oblibě má Loki různé druhy blesků a ohnivých útočných kouzel.
 • Hadí bůh. Jedná se o prastaré božstvo jehož vyznavači se dělí do dvou základních směrů:
  • Kult černého Hada. Mužskou podstatu prastarého božstva vzývají zejména v Okthě a výjimečně v Edesse. Tento kult dává kouzelníkům velkou moc, ale je znám zvláště odpornými a krvavými rituály.
  • Bezejmenná bohyně. Bezejmennou bohyni, která je považována za ženskou podstatu prastarého hadího božstva, zývají tkzv. Vyvrženci na území sedmi kmenů. Jsou nenáviděni a pronásledováni.
Zpět