Druidi


- Jsou pevně vázáni k lesům a tak až na vyjímky druidi trajdají po celém kontinentě, ale drží se ve svém lese.
- Jejich magie má stejný princip jako kněžská - je nutný 1x za měsíc kontakt druida s lesem zasvěceným jeho bohu nebo silný požehnaný předmět.
- V absolutně nepřírodním prostředí nebo prostředí bez života druidská magie nefunguje.
- Dělí se na Bílé, Šedé a Černé drudy a to dle příslušnosti k různým druidským bohům.
- Jednotlivé skupiny druidů se navzájem nesnášejí, stejně jako se nesnášejí jejich bozi.
- Všichni mají přístup k přírodním kouzlům na základní (1. úroveň) úrovni.

Bílí druidi
- Bohyně Vesna.
- Jsou dobří.
- Vyskytují se zejména v lesích Císařství.
- Často se motají do světa lidí a to třeba jako potulní léčitelé v čase válek a epidemií.
- Vesna jim umožňuje přístup ke sférám léčení a ovládání počasí

Šedí druidi
- Čtyři bohové: bůh zvířat Kálon-Sa, bůh rostlin Helvan-Ra, bůh vody Myte-Ka a bůh lesa Sotan-Ra.
- Jsou neutrální.
- Nejpočetnější skupina druidů
- Vyskytují se všude, kde jsou lesy středního pásu.
- Skrývají se před lidmi a nekomunikují s nimi.
- Díky svým bohům mají přístup do sfér: zvířat, vody, rostlin a lesa.

Černí druidi
- Pavoučí královna.
- Jsou zlí.
- Nejméně početná skupina druidů.
- Žijí pouze na několika mísech na severu.
- Jejich bohyně jim umožňuje přivolávat zvěř a to zejména hady a pavouky. Dále mají přístup k magii živlů a to konkrétně povolávání elementálů.