Večerní modlitba

"Ať vše živé kvete, zraje,
do krásy, zdraví se rozvíjí,
ať kvetou louky a celé kraje,
ať vše živé radostí se opíjí,
bez radosti není ni lásky ni štěstí,
bez smutku a strádání však nepoznáš blaženosti.
Požehnej mi pro další den cesty k tobě,
ať nedusím se v tvé nepřízni a zlobě.
Slibuji, že hříchů svých odčiním a dalších neučiním.
To prohlašuji Jménem Tvým, (jméno) Já tvůj syn.
Dej Ó Bože ať naleznu cesty pro spasení duše své,
ať spasím svou duši při dlouhém hledání nesmrtelné pravdy tvé."