Mortonova píseň.

Jak uniknout z mých temných sítí,
Až za hodin tucet se stropy zřítí?
Buď na podstavci a klidně se dívej,
U sebe však hvězdu třímej.
Hvězda je krásná, až to ranní,
Jediné je to co život chrání.

Labyrint hvězdami jen září,
Bytosti mocné je tam stráží,
Zbabělce, ty já nemám v lásce,
Čestný boj, to je teď v sázce,
V těchto místech, v klidu, hluku,
Nečekej zradu ni pomocnou ruku.

Cesta zkoušky mnohé leká,
Na konci však hvězda čeká,
Pravidlům se podřiť pro svou cestu,
Krutému jinak propadneš trestu,
Když beznaděj tě k zemi sklání,
Důvěřuj svému povolání.

I přímá cesta může vést k cíli,
I muž moudrý se někdy mýlí,
Každý proti každému,
Pak jeden se jim směje,
Všichni proti jednomu,
A tomu po tom zle je!