Balada slepého mládence

Svatý rytíř, jeho síla,
Zbraň která je Jemu milá,
Stvořil ji by přidal sílu,
Tomu kdo má pevnou víru.

Svatý rytíř, silou obra,
Zvrátil bitvu v stranu dobra,
Třímal-li ho člověk čistý,
Věcí svou si mohl být jistý.

Svatý rytíř stříbrem září,
Temným se strach v údy vráží,
Dobří z něho čerpají sílu,
Posiluje jejich víru.

Svatý rytíř Temného děsil,
Aby mu čelil stvořit musil,
Zbraň v níž temnota přebývá,
Se Temný jezdec nazývá.

Svatý rytíř a Jezdec temný,
Jako noc a den polední,
Proti sobě stojí věky,
V rovnováze drží dějin řeky.

Svatý rytíř na straně jedné,
Jezdec zas na straně temné,
Ale jak se řítí lidské bytí,
Obě zbraně byly zneužity.

Svatý rytíř a Temný jezdec,
Bohové to cítí jako nevděk,
Na chvilku své síly spojí,
Zpět vezmou zbraně, jichž se bojí.

Svatý rytíř a Jezdec temný,
Dohodli se jednou popolední,
Ukryty musí být zbraně obě,
Jak pohřbeny nejhlubším hrobě.

Rytíř a Jezdec zdroje síly,
Ač bohy jsou, sobě nevěřili,
A podle svojí úmluvy,
Takto se nakonec domluví :

„Svatý rytíř já ho skryji,
A na hlídaní povolám temna síly,"
Tuto větu Temný poví,
A On ho jenom doprovodí :

„Temný jezdec já ho skryji,
Za svoji velké božské síly,
Obklopím ho dobrem,
To bude pro něj hrobem."

Svatý rytíř Jezdec temný,
Schováni jsou již čas bezedný,
Jak bohové se domluvili,
Tak také potom učinili.

Svatý rytíř tak spí v míru,
Chceš-li ho najít prokaž sílu,
Jdi pro něj jen se svolením Jeho,
Jinak to není cesta pro smrtelného.

Svatý rytíř bez vůle Pána,
Nedožiješ ani raná,
Ještě než dojdeš k svému cíli,
Zahubí tě zla nesmírné síly.

Svatý rytíř chceš-li ho v dlani,
Nesmíš ztratit odhodlání,
Nesmíš nikdy poskvrnit Vírů,
Musíš hájit dobra sílu.

Věz, že i nejsvatější z chrámů,
Může skrývat zla jedovou ránu,
V té se právě Rytíř skrývá,
Projít zlem je to co zbývá.

A kde se Temný jezdec skrývá,
V plamenech, tak už to bývá,
Pro toho nechoď je v nejhorším místě,
Ač jeho okolí je tak čisté.

Temný jezdec zbraň je zloby,
Dobře, že již zem nehanobí,
Jsi-li správným synem člověka,
Vyhni se Jezdci zdaleka.