ZÁHOŘÍ

Svobodné království lidí a trpaslíků v Záhoří usazených
1400 cl


Vláda : Konstituční monarchie. Královský titul není dědičný. Král je volen Koncilem národů, kde mají své zástupce lidé a trpaslíci. Koncil může krále i odvolat a tak má na něj i významný vliv. Lidé mají v koncilu převahu 70% ku 30%, ale na volbu krále je potřeba 75% hlasů. Ač se to jen šeptá, je Koncil pod silným vlivem císaře.
Panovník : Král Heinrich von Saxenstad
Náboženství : různí bohové dle rasy obyvatel
Převládající rasa : lidé 50%, trpaslíci 30%, půlelfové 20%
Jazyky : obecná řeč a trpasličí východní dialekt
Měna : 1 GROSH (stříbrná mince) = 10 SHILASŮ (železné mince) = 1 STŘÍBRNÝ
Počet obyvatel : 65 000

Stálá armáda : Armádu si drží král, Koncil a významní šlechtici. Na území Záhoří je trvale přítomen císařský kontigent o síle 1 000 jezdců.
král : 2 000 (200 rytířů, 800 jezdců, 1 000 pěšáků)
Koncil : 1 500 (500 jezdců, 1 000 pěšáků)
družiny šlechticů a trpasličích náčelníků : 2 000 (100 rytířů, 900 jezdců, 1 000 pěšáků)
císařský kontigent : 1 000 (200 rytířů, 800 jezdců)
Obecná hotovost : 25 000 (převážně pěchota průměrné úrovně, 30% tvoří trpaslíci)

Úroveň vojska :
poznámka
pěchota : excelentní (50% trpaslíci - 10% kušiníci, 50% lidé - 20% dl. luky, 10% kušiníci, 30% pikenýři)
jízda : průměrná
rytíři : dobrá (cisařští rytíři - excelentní)

Místa a sídla :
Města :
Zhořelec
opevnění : 4 (kamenné hradby s podsebbitím a příkop)
posádka : 2 000 (500 král, 500 koncil, 1 000 cisařský kontigent)
obyvatelé : 12 000
Hlavní město království. Rozděleno na dvě čtvrti dle ras obyvatelů. Sídlem krále je nově vystavěný hrad Schöneburkg (opevnění 7). Sídlem Koncilu je opevněnáelfská stavba zvaná Palác protektorů (opevnění 6). Ve městě je několik velkých trpasličích manufaktur, které vyrábějí zbraně excelentní kvality.
Hrady :
Jestřábí Věž
opevnění : 4
posádka : 50
Pobořenou starou strážní věž dlouho obývali Drovové. Byl zde ukryt jeden ze šesti bájných mečů a to Štěstí. V současné době je opravená věž používána pro strážní službu a pozorování Velkého lesa.
Severák
opevnění : 6
posádka : 800
Rozlehlý hrad na táhlém návrší. Jedná se o hlavní opěrný bod obrany severní hranice Záhoří proti orčím nájezdům.
Špičák
opevnění : 8
posádka : 200
Kamený hrad na sklanatém ostrohu je předsunutým opevněním průsmyku zvaného Ledová Ústa. Místo tvrdé služby, která plyne v neustálých potyčkách s Orky.
Místa : Chrám Otcův
Dnes zpustlý chrám u malé nehrazené horské vesničky (cca 60 obyvatel). Chrám – palác, který kdysi založil mocný kouzelník (známý pouze jako Otec) jako své sídlo a pro ochranu údolí. Kouzelník však zmizel a chrám, udržovaný řádem horských mnichů, byl po určitém čase zničen nájezdníky.


Historické texty : Přednáška o historii Záhoří Záhoří v roce 1000 cl