VÉVODSTVÍ ZA HORAMI

Vévodství za horami
1400 cl


Vláda : Samostatné vévodství. Absolutistický stát pod vlivem Alwernu.
Panovník : vévoda Guy de Arcont
Náboženství : ON, ale krajina je nábožensky liberální
Převládající rasa : Toriánci 50%, Vendéti 25%, Thyrránci 15%, trpaslíci 10%
Jazyky : Toriánština, Vendétština (obecná řeč), místy Thyrránština a trpasličí východní dialekt
Měna : 1 TORIN = 1 ZLATÝ
Počet obyvatel : 45 000

Stálá armáda : Armádu si drží vévoda a významní šlechtici.
vévoda : 1 000 (200 rytířů, 300 jezdců, 500 pěšáků)
družiny šlechticů : 1 000 (100 rytířů, 400 jezdců, 500 pěšáků)
Obecná hotovost : 15 000 (40% jízda, 60% pěchota)

Úroveň vojska :
poznámka
pěchota : průměrná (20% dl. luky, 10% kušiníci, 30% pikenýři)
jízda : průměrná
rytíři : dobrá

Místa a sídla :
Města :
Arcont
opevnění : 5 (dvojité kamenné hradby)
posádka :
obyvatelé :
Hlavní město vévodství.


Historické texty :