SEVERNÍ VÉVODSTVÍ

Svaz pěti severních vévodství
1400 cl


Vláda :Svaz pěti nezávislých vévodství (Cremont, Marburg, Swamphill, Tolville a Waverly) založený smlouvou krátce po válkách milénia. V čele tohoto útvaru stojí rada vévodů, které tradičně předsedá vévoda z Cremontu požívající titulu velkovévoda. Vévodství postupují společně zejména v otázkách zahraniční politiky a společné obrany. Co se týče lokálních záležitostí, těší se vévodové na svých územích značné autonomii a nezávislosti. Pozitivním dopadem sjednocení je zejména růst obecné bezpečnosti a ukončení vleklých válek mezi jednotlivými vévody.
Panovník : Velkovévoda James III. von Cremont
Náboženství : Všech třináct bohů, ale s Jeho výraznou převahou (70%).
Převládající rasa : lidé 70% (vendéti 50%, toriánci 20%, seveřani 30%), trpaslíci 15%, hobiti 15%
Jazyky : obecná
Měna : Cremonský tolar = 1 zlatý
Počet obyvatel : 120 000

Stálá armáda : Každý vévoda si drží vlastní armádu, která v případě ohrožení podléhá vrchnímu velení velkovévody. Tradičně je dobře ozbrojen i prostý lid.
pěchota : 4 500
jízda : 2 000 (40 rytířů)
Obecná hotovost : 40 000 (převážně pěchota)

Úroveň vojska :
poznámka
pěchota : dobrá
jízda : průměrná
rytíři : dobrá


Místa a sídla :
Města :
Cremont
opevnění : 5 (Velkovévodský palác 7)
posádka : 2 500 (1% rytíři, 29% jízda, 20% lukostřelci, 50% pěchota)
obyvatelé : 15 000
Sídelní město vévody von Cremont, který je příbuzným Rossvanovců z Vendenburgu. Výstavní a velké město, ve kterém platí pevné zákony. Součástí města je i Velkovévodský palác (7).
Crossberry
opevnění : 2 (vyšší dřevěná palisáda)
posádka : 50 (domobrana)
obyvatelé : 400
Nevýznamnou vesnici pozvedl na úroveň městečka s několika kamenými domy až příchod dobrodruha Williama. William a jeho druh, kněz Bernard, přinesli do této bezbožné díry zákon a oba se zde i usadili. William se dokonce stal místním starostou. Ve městě na Williama stále vzpomínají a na náměstí mu postavili skromnou sochu. Městečko odvádí daně vévodovi z Cremontu.
Marburg plán města
opevnění : 6
posádka : 1 000 (pěchota)
obyvatelé : 7 000
Velké město těžící z blízkosti jezera. Ve městě je několik vyhlášených heren a stahují se sem hráči z celého kontinentu. Také místní nevěstince jsou vyhlášené. Ve městě kvete zočinnost a šušká se i lecos o jejím propojení s vládní mocí. Vévoda sídlí v nově postaveném přepychovém paláci jižního typu. Starý hrad byl přeměněn na vězení pro dlužníky.
Swamphill
opevnění : 4 (vévodský hrad 6)
posádka : 500 (200 jízda a 300 pěchota)
obyvatelé : 7 500
Okolí města je bažinaté a poměrně neúrodné. Největší zisky tak pocházejí ze strategické kupecké stezky, která vede městem.
Tallada
opevnění : 1
posádka : 150 (domobrana)
obyvatelé : 500
Výstavní městečko jižního typu, vazalské město vévody von Cremont. Město obývají dvě rozsáhlé rodiny Tallonů a Hassanů. Město proslulo svým svárem mezi těmito rody, který obratně urovnal sir Bevier a jeho družina.
Tolville
opevnění : 5
posádka : 1 000 (300 jízda, 700 pěchota)
obyvatelé : 4 000
Malé město, které leží na úpatí Hadích vrchů. Nevýznamné město je známé zejména svou historickou věrolomností a schopností představitelů města odhadnout, která strana ve válce zvítězí a k té se přidat. Tolville je velmi oblíbené místo pro střetávání slídilů, špiónů a provokatérů různých stran.
Pozn.: Na úpatí Hadích vrchů sídlí údajně velká komunita druidů.
Waverley
opevnění : 5 (vévodský hrad 6)
posádka : 1 500 (15 rytíři, 485 jízda a 1000 pěchota)
obyvatelé : 8 000 a 5 000 v okolních vesnicích
Město na úrodné planině je sídlem vévodů z Waverly, kteří jsou druhým nejmocnějším rodem v Severním vévodství. Jejich předek charismatický Edward z Waverly správně odhadl politickou situaci a první se se svojí armádou přidal pod prapor vévody z Cremontu a položil tak základ budoucí úspěšné společné obraně Vévodstí během válek milénia.


Historické texty : Severní vévodství v roce 1000 cl.