VÉVODSTVÍ

území nezávislých vévodství
1000 cl


Vláda :Skupina nezávislých státečků. Každému vládne svrchovaný vládce. Většina z těchto vévodů se považuje i za vládce celého území vévodství. Pravidlem jsou neustálé války mezi jednotlivými státy.
Panovník : Jeden svrchovaný vládce neexistuje, ale nejmocnějšími z vévodů jsou James von Cremont a Edward z Waverley.
Náboženství : Všech třináct bohů, ale s Jeho výraznou převahou (70%).
Převládající rasa : lidé 70% (vendéti 50%, toriánci 30%, seveřani 20%),trpaslíci 10%, hobiti 10%, elfové 5%, temní elfové 5%
Jazyky : obecná
Měna : říšský valoun a Torin, někteří vévodové razí i vlastní měnu
Počet obyvatel : 80 000

Stálá armáda : Každý vévoda si drží vlastní armádu, a protože se jedná o drsný kraj je dobře ozbrojen i prostý lid.
pěchota : 2 300
jízda : 1 080
Obecná hotovost : 25 000 (převážně pěchota)

Úroveň vojska :
poznámka
pěchota : průměrná
jízda : průměrná
rytíři : dobrá


Místa a sídla :
Města :
Cremont
opevnění : 4 (Císařský palác 7)
posádka : 1 500 (1% rytíři, 29% jízda, 20% lukostřelci, 50% pěchota)
obyvatelé : 10 000
Sídelní město vévody von Cremont, který je příbuzným Rossvanovců z Vendenburgu a prohlašuje o sobě, že je právoplatným císařem Vendétské říše. Výstavní a velké město, ve kterém platí pevné zákony. Součástí města je i Císařský palác (7).
Crossberry
opevnění : 2 (vyšší dřevěná palisáda)
posádka : 50 (domobrana)
obyvatelé : 350
Nevýznamnou vesnici pozvedl na úroveň městečka s několika kamenými domy až příchod dobrodruha Williama. William a jeho druh, kněz Bernard, přinesli do této bezbožné díry zákon a oba se zde i usadili. William se dokonce stal místním starostou. Ve městě na Williama stále vzpomínají a na náměstí mu postavili skromnou sochu. Městečko odvádí daně vévodovi z Cremontu.
Marburg plán města
opevnění : 6
posádka : 600 (pěchota)
obyvatelé : 5 000
Velké město těžící z blízkosti jezera. Centrum obchodu s potravinami. V současné době problém s barbary, kteří obsadili jezerní ostrovy a na okřídlených nestvůrách tyranizují přilehlé jezerní oblasti.
Swamphill
opevnění : 4 (vévodský hrad 6)
posádka : 300 (50 jízda a 250 pěchota)
obyvatelé : 5 500
Swamphill, donedávna „exilovým“ sídlem intrikánského Cavonnského šlechtice Gilberta de Braco. Po jeho zatčení při nepovedené provokaci proti sousednímu vládci vládne Edward z Waverley, jako regent nedospělého vévody Phillipa. Okolí města bažinaté, poměrně neúrodné, největší zisky ze strategické kupecké stezky.
Tallada
opevnění : 1
posádka : 150 (domobrana)
obyvatelé : 500
Výstavní městečko jižního typu, vazalské město vévody von Cremont. Město obývají dvě rozsáhlé rodiny Tallonů a Hassanů. Město proslulo svým svárem mezi těmito rody, který obratně urovnal sir Bevier a jeho družina. Sir Bevier, sir Barbaross du Cavon, bard Reginald a Chrystopher de Torville jsou čestnými občany tohoto města.
Tolville
opevnění : 5
posádka : 450 (150 pěchota, 300 křižácká komenda)
obyvatelé : 3 000
Malé město, které leží na úpatí Hadích vrchů. Nevýznamné město, které se zoufale snaží zachovat statut nezávislého města za cenu ústupků císaři a ostatním městům. Město je známé svou historickou věrolomností a schopností představitelů města odhadnout, která strana ve válce zvítězí a k té se přidat. Tolville je velmi oblíbené místo pro střetávání slídilů, špiónů a provokatérů různých stran.
Pozn.: Na úpatí Hadích vrchů sídlí údajně velká komunita druidů.
Waverley
opevnění : 4 (vévodský hrad 6)
posádka : 600 (10 rytíři, 140 jízda a 450 pěchota)
obyvatelé : 5 000 a 3 000 v okolních vesnicích
Město na úrodné planině, pro svou příznivou polohu odjakživa trnem v oku okolním pánům. Naštěstí v současné době mu vládne silný a charismatický Edward z Waverley, takže se pohraniční situace do jisté míry uklidnila.


Historické texty :