VERITAS

Vévodství Veritas
1000 cl


Vláda : Torianské vévodství.
Panovník : vévoda Alexander de Sarvill
Náboženství : ON
Převládající rasa : Toriánci 2/3 + 1/3 Vendéti
Jazyky : Toriánština + obecná
Měna : základní jednotka 1 TORIN, ale platí zde oficiálně i Říšské peníze
Počet obyvatel : 62 000

Stálá armáda : Pravidelnou armádu si drží vévoda. Dále existuje domobrana tvořená měšťany a kupci.
pěchota : 1 200 (pikenýři 30%, kušiníci 30%)
jízda : 1 000 (lehká jízda 50%, jízda 47%, rytíři 3%)
Obecná hotovost : 18 000 (převážně pěchota)

Úroveň vojska :
poznámka
pěchota : dobrá
jízda : průměrná
rytíři : průměrná


Místa a sídla :
Města :
Salern
opevnění : 2
posádka :
obyvatelé :
Největší město ve vévodství, které leží ne obchodní tepně do císařství.


Historické texty :