THYRRAN

sedm měst Thyrranu
1400 cl


Vláda :Sedm nezávislých městských států. Matriarchát.
Panovník : V každém městě vládne jedna nesmrtelná královna - bohyně. Dle pověsti se jedná o bývalé ženy proroka Mahmeda. Jsou to: Kitrim z Osyru, Erna z Altoru, Devon z Jurry, Salaja z Kalanu, Zeraja z Kor-lundu, Ashrim z Tolenu a královna Marrha ze Swanienu.
Náboženství : Stvořitel a jeho prorok Mahmed
Převládající rasa : lidé (pouštní kmeny Thyrranů)
Jazyky : thyrránština
Měna : různé měny dle jednotlivých měst
Počet obyvatel : přesný údaj není znám, ale odhaduje se asi 300 000

Stálá armáda : Thyrrani jsou kočovníci a skvělí jezdci. Přesný počet jejich armád není znám, protože se počty můžů ve zbrani neustále mění.
pěchota : ?
jízda : ?
Obecná hotovost : Počet není znám, aleodhaduje se asi 150 000 převážně o jízdních bojovníků.

Úroveň vojska :
poznámka
pěchota : podprůměrná
jízda : dobrá


Místa a sídla :
Města :
Altor
opevnění : 2 (nízké dřevěné hradby)
posádka : 2 000
obyvatelé : cca. 10 000
Hrazené město na křižovatce cest, které udržuje obchodní styky s Toriánci. Jeho význam vzrostl díky mírové dohodě mezi Alvernem a Thyrránci.
Jurra
opevnění : 3 (hliněné valy zpevněné proutím a naostřené kůly)
posádka : ?
obyvatelé : cca. 20 000
Nejjižnější thyrranské město. Rozhlehlý tábor v oáze. Uprostřed stojí bílý palác vládkyně Devon.
Kalan
opevnění : 5 (kamenné hradby)
posádka : ?
obyvatelé : cca. 50 000
Kamenné město nad řekou, sídlo nejfanatičtějších Thyrranů.
Kor-lund
opevnění : 3 (kombinace hliněných valů a kamenných zdí)
posádka : ?
obyvatelé : cca. 30 000
Město ztracené v pláních. Jeho význam vzrostl po porážce Elfů.
Osyr
opevnění : 4 (kamenné hradby)
posádka : 5 000
obyvatelé : cca. 20 000
Nejbližší z thyrranských měst, bílé město na úpatí hor, které udržuje obchodní styky s Toriánci. v posledních letech se stalo základnou dobrodruhů, kteří se snaží odkrýt záhydy Lesa smrti a najít bájné Elvské město Pitalaru.
Swanien
opevnění : ?
posádka : ?
obyvatelé : ?
Bájné sídlo královny Marrhy. Město, ktré se jediné neotevřelo lidem ze Západu.
Tolen
opevnění : 5 (kamenné hradby)
posádka : ?
obyvatelé : cca 50 000
Město vzniklé na místě původního Mahmedova tábora a místo jeho smrti. Poutní místo Thyrranů. město leží v úrodné krajině. Ve vesnicích kolem něj je soustředěno nejvíce Thyrránského venkovského obyvatelstva.


Historické texty : Cesta do Osyru Národy a pronárody - Thyrrané Thyrran v roce 1000 cl.