THYRRAN

sedm měst Thyrranu
1000 cl


Vláda :Sedm nezávislých městských států. Matriarchát.
Panovník : V každém městě vládne jedna nesmrtelná královna - bohyně. Dle pověsti se jedná o bývalé ženy proroka Mahmeda. Jménem známe jenom tři z nich: Kitrim, vládkyni města Osyru, Ernu z města Altoru a královnu Marrhu ze Swanienu.
Náboženství : Stvořitel a jeho prorok Mahmed
Převládající rasa : lidé (pouštní kmeny Thyrranů)
Jazyky : thyrránština
Měna : různé měny dle jednotlivých měst
Počet obyvatel : ?

Stálá armáda : Thyrrani jsou kočovníci a skvělí jezdci. Přesný počet a úroveň jejich armád nejsou známy.
pěchota : ?
jízda : ?
Obecná hotovost : Počet není znám, ale jedná se převážně o jízdu.

Úroveň vojska :
poznámka
pěchota : asi nižší
jízda : asi dobrá


Místa a sídla :
Města :
Altor
opevnění : 2 (nízké dřevěné hradby)
posádka : 1 200
obyvatelé : cca. 5 000
Hrazené město na křižovatce cest, které udržuje obchodní styky s Toriánci.
Jurra
opevnění : 3
posádka : ?
obyvatelé : ?
Nejjižnější thyrranské město.
Kalan
opevnění : 5
posádka : ?
obyvatelé : cca. 10 000
Kamenné město nad řekou, sídlo nejfanatičtějších Thyrranů.
Kor-lund
opevnění : ?
posádka : ?
obyvatelé : ?
Město ztracené v pláních.
Osyr
opevnění : 4
posádka : ?
obyvatelé : cca. 10 000
Nejbližší z thyrranských měst, bílé město na úpatí hor, které udržuje obchodní styky s Toriánci.
Swanien
opevnění : ?
posádka : ?
obyvatelé : ?
Bájné sídlo královny Marrhy.
Tolen
opevnění : ?
posádka : ?
obyvatelé : ?
Město vzniklé na místě původního Mahmedova tábora a místo jeho smrti. Poutní místo Thyrranů.


Historické texty : Cesta do Osyru Národy a pronárody - Thyrrané