ÚZEMÍ SEDMI KMENŮ

Ti jenž čekají na příchod SjednotiteleVláda :Jednotliví náčelníci dle měst a rodin. Každý kmen má velkého náčelníka, ale tato funkce je spíše formální. Čeká se na příchod Sjednotitele, který spojí všechny kmeny a povede je ve vítězné válce proti jižním sousedům.
Panovník : V současné době se za Sjednotitele prohlašuje chán Tremendu z kmene Arachat. S výjimkou svého kmene však nemá mezi obyvateli 100% podporu.
Náboženství : Dvanáct bohů, různě podle kmenů + Bezejmenná bohyněho boha
Převládající rasa : Sedm různých ras rozdělených do kmenů . Arachat - Koboldi, Barbos - Barbaři, Ibara - Skřeti,Kerm - Goblini, Emun - Gnolové, Hwan - Ogři, Trollar - Trolové
Jazyky : : lokální jazyky jednotlivých kmenů (u nelidí posunková řeč), Lámaná obecná (25%)
Měna : Szinamair = Stříbrný Cep = 2 stříbrné mince, Örme = malý diamant = 20 zlatých mincí
Počet obyvatel : 180 - 350 tisíc, přesný počet není znám

Stálá armáda : Armádu tvoří posádky měst a bojovníci jednotlivých kmenů. Domobrana v pravém slova smyslu neexistuje, ale zbraň nosí v podstatě každý obyvatel.
Posádky měst : 3 500
ostatní : 6 500
Obecná hotovost : 100 000 pěchota

Úroveň vojska :
poznámka
Pěchota : nízká gnolí kopiníci, barbaři s meči - možnost změny na fanatická)
lehká jízda : nízká barbaři na koních
neorganizovaná : nízká skřeti na vlcích


Místa a sídla :
Města :
Hadgar plán města
opevnění : 3 (citadela 7)
posádka : 300 (ledoví elfové)
obyvatelé : 2 000 - 4 000 ze všch sedmi kmenů
Město daleko na severu, které leží nedaleko pohoří Aralion ca Corne (Začátku a konce). Podle mýtů toto město založili bohové těsně poté, co sestoupili z nebes. Protože potřebovali, aby jim někdo sloužil, vyzvedli z jeskyní tvora jménem Thuarg (opice, medvěd co kráčí vzpřímeně) a vytvořili sedm jeho podob. Každá z podob byla částečným odrazem boha, který ji stvořil. Sedm proto, neboť jen sedm z bohů projevilo zájem o služebníky v této podobě.V současnosti je město zvláštní tím, že jeho hradby tvoří zvláštní zónu příměří mezi 7 kmeny. Na nejsevernějším okraji města je hrobka Sedmi Velkých náčelníků. Jedna z pověstí praví, že Sjednotitel vzejde z tohoto města a bude schopen promlouvat s každým příslušníkem sedmi kmenů jeho jazykem. Město slouží jako místo pro výměnný obchod a většina zboží uloupeného na jihu směřuje právě sem. Zvláštní je, že k obraně města jsou standardně najímáni příslušníci Ledových elfů, kteří vykonávají službu celý rok. Podle tradice má tato volba zaručit nezávislost města.
Havenn plán města
opevnění : 1
posádka : 40
obyvatelé : 1 000 z kmene Kermů (goblini)
Osada Kermů (goblinů) ležící u stejnojmenné věčně zamrzlé řeky Havenn. Za osadou je vstup do jeskyně Arzab (démona), která vyúsťuje do labyrintu chodeb v horách Artan (Křišťálových). Kermové střeží vstup do těchto hor a podle tradice dovnitř může vstoupit jen osoba, která projde Velkou zkouškou. Podrobnosti této zkoušky neznám.
Kuitelemeriu plán města
opevnění : 2-3
posádka : 500
obyvatelé : 4 000 až 8 000 z kmene Arachat (Koboldi)
Podzemní obytné jeskyně, které slouží kmeni Arachat (koboltům) pro prežití extrémních mrazů. O poloze města se vedou diskuse, neboť informace o něm jsou kusé a nepřesné. Jedna z pravděpodobných poloh je uprostřed pahorkatiny Struierea (Mrazu).
Santor plán města
opevnění : 6 (citadela 9)
posádka : 800
obyvatelé : 6 000 až 10 000 z kmene Barbos (Barbaři)
Centrum rasy Barbos (barbarů), kde zároveň sídlí její nejvyšší náčelník. Santorm je na poměry severu velké město velmi dobře opevněné a střežené. Zde zasedá nejvyšší rada a rozhoduje o vyhlášení či ukončení války s jiným kmenem, ustanovuje nové zákony a určuje výši daní. Zde tradičně probíhá volba nejvyššího náčelníka Barbos, která se skládá ze 7 zkoušek. Mezi ně patří zkouška ohněm, vodou, mrazem, lstí, zlobou, kamenem a silou. Dle mého názoru má zkouška ověřit, jestli se nejvyšší náčelník může stát Sjednotitelem. Barbosové věří, že Sjednotitel vzejde z jejich kmene a proto kandidát na nejvyššího náčelníka musí prokázat znalost všech sedmi jazyků.
Siven plán města
opevnění : 5 (citadela 7)
posádka : 120
obyvatelé : 4 000 z kmene Barbos (Barbaři)
Město ve faktické moci obchodníků, kteří spolupracují s cechem zlodějů. Nepodložené domněnky tvrdí, že nejbohatší obchodník je zároveň hlavou cechu zlodějů. Město je významné svým obchodem a tím, že dokáže vyrábět ocelové zbraně.
Talberg plán města
opevnění : 1
posádka : 700 až 900
obyvatelé : 5 000 (smíšená populace, i kupci z jihu)
Obchodní město, které umožňuje aktivní kontakt obchodníků z jihu a severních obchodníků. Ve městě vládne obchodní cech, jehož pravomoci určuje nejvyšší rada Barbosů.Oproti jiným městům je zde velmi vysoká zločinnost, která velmi často záměrně není trestána. Na dění ve městě má jistý vliv kupecký cech z Tralbergu. Talberg je poslední město navštěvované cizinci z jihu.
Místa : Oinstuu
Pohřebiště v severozápadní části, kde jsou tradičně ukládáni na lože z větví mrtví kmene Ibara (skřetů).


Historické texty : O Sjednotiteli O vyvržencích
Situace na severu na podzim roku 999 cl Zapsaná vyprávění Reika vypravěče