ŘÁDOVÉ GUVERNÁTY

severní území svěřená osvíceným panovníkem Západní říše pod ochranu válených řádůVláda : Dva guvernáty - Essen a Pont. Oficiální hlavou obou území je císař, ale jeho jménem ho spravují válečné řády. Eseen řád Křižáků a Pont řád Templářů. Řády zde mají všechny soudní a správní pravomoci, ale musejí Císařství odvádět podíl na kořisti dobyté na nevěřících.
Panovník : Jménem řádů území spravují jimi jmenovaní váleční velitelé - generálové.
Náboženství : ON v silně ortodoxní podobě
Převládající rasa : Lidé (Vendéti 3/5, Toriánci 2/5 )
Jazyky : Vendetská (Obecná) řeč a Torriánština
Měna : V Esennu Říšský valoun, v Pontu Říšský valoun a TORRIN
Počet obyvatel : 10 000
Essen : 6 500 (civilní osoby 2 000)
Pont : 3 500 (civilní osoby 1 000)

Stálá armáda : Tvoří ji pravidelné posádky měst a hradů. V čase nebezpečí se může počet vojsk krátkodobě zmnohonásobit.
pěchota : 4 000 (pikenýři 50%, kušiníci 29%, halapartníci 14%, ost. pěchota 7%)
jízda : 3 000 (jízda 60%, rytíři 40%)
Obecná hotovost : neexistuje

Úroveň vojska :
poznámka
pěchota : průměrná
jízda : dobrá
rytíři : dobrá Křižáci - excelentní


Guvernáty :
Essen
počet obyvatel : 6 500 (civilní osoby 2 000)
stálá armáda : 4 500
obecná hotovost : neexistuje
Chladné pláně strážené mocnými křižáckými hrady. Západní hranici tvoří známá Krvavá Pláň, území nikoho, na kterém se nejčastěji odehrávají boje mezi jižními národy a příslušníky sedmi kmenů. Civilní obyvatelstvo žije buď ve městě Essen a nebo při jižní hranici.
Pont
počet obyvatel : 3 500 (civilní osoby 1 000)
stálá armáda : 2 500
obecná hotovost : neexistuje
Menší z guvernátů má trochu teplejší klima. Mohutná templářská pevnost Arqa střeží jižní stranu Severního průsmyku (severní stranu střeží křižácký hrad Kerak). Severní průsmyk je jediné místo přímého pozemního kontaktu mezi jižnímy národy a velkými Seveřany.


Místa a sídla :
Města :
Essen
opevnění : 7
posádka : 2 500
obyvatelé : 4 000
Silně opevněné vojenské město.
Pont
opevnění : 7
posádka : 1 500
obyvatelé : 2 200
Vojenské město a středisko guvernátu Pont.
Weissburk
opevnění : 3
posádka : 5 (biřici) + 50 LP (domobrana)
obyvatelé : 200
Malé městečko které leží na křižovatce obchodních cest. Městečko je přestupní stanicí mezi severem a Vévodstvími, někdy je dokonce zahrnováno do jejich území. Městečku defacto vládne pán blízkého stejnojmenného hradu. V městečku jsou dvě hospody a neexistuje tu žádná zlodějská gilda. Městečko je známé svojí keramikou, která se dělá z vysoce kvalitní hlíny, kterou obyvatelé těží v nedalekém dolu.
Hrady :
Arqa
opevnění : 9 (vnitřní hrad 10)
posádka : 500
Mohutná templářská citadela střeží jižní stranu Severního průsmyku. Vnitřní hrad je pevností sám o sobě a je od vnějšího opevnění oddělen hlubokým příkopem, který byl za strašných obětí vylámán v pevné skále.
Beaufort
opevnění : 9
posádka : 400
Mohutně opevněná křižácká pevnost na okraji Krvavé Pláně. Jedinou slabinou je její poloha v rovinaté krajině, kterou částečně eliminuje hluboký hradní příkop.
Kerak
opevnění : 10 (tři prstence hradeb vyztužených mocnými baštami)
posádka : 500
Největší křižácká pevnost. Někdy bývá označována za nejpevnější hrad známého světa. Říká se o ní, že není dobytná jinak než zradou. Hrad původně patřil Templářům, ale Křižáci je odtud za tichého souhlasu Císaře vypudili stejně jako z nedaleké pevnosti Arqa. Nakonec byl spor urovnán a Křižáci Templářům Arqu navrátili a namísto Keraku jim postoupili jinou svoji pevnost - Petru. Touto výměnou bylo dokončeno úplné oddělení guvernátu Essen od guvernátu Pont a napříště už žádný z obou soupeřících řádů nemá pevnosti na území guvernátu spravovaného řádem druhým.
Lydda
opevnění : 9 (dvojvěžový hrad na skalnatém ostrohu)
posádka : 350
Osamělá Lydda je nejsevernější křižáckou pevností. Hrad je ztracen uprostřed mrazivých plání na samém okraji známého světa. Křižáčtí rytíři jsou do tohoto hradu většinou posíláni za trest.
Monfort
opevnění : 8
posádka : 350 (jízda a rytíři)
Pevný hrad na hranicích vévodství. Jeho posádka často zasahuje proti loupeživým tlupám nelidí a proto se posádka skládá výhradně z jízdy. Pro svojí polohu oblíbené místo služby.
Petra
opevnění : 10
posádka : 350
Petra je mohutně opevněná templářská pevnost na vrcholu strmého kopce. Pevnost původně vybudovali Křižáci, ale Templáři jí dále vylepšili a to zejména o další prstenec hradeb, příkop a mohutně opevněné brány. V hoře pod hradem se údajně nalézají rozsáhlé podzemní prostory s krápníkovou výzdobou.
Weissburk
opevnění : 6
posádka : 75 (25 lukostřelci, 25 pěchota, 25 lehká jízda)
Středně velký hrad postavený na nízkém návrší. Na úpatí návrší je postaveno malé městečko téhož jména.


Historické texty :