OKTHA

Věčná říše Černého Hada
1400 cl


Vláda :Městské státy. Formální nejvyšší vládce má titul Eskelon, ale nemá výkonnou moc. Tu mu může udělit klanová rada ve vyjímečných situacích. Klanová rada se skládá z vůdců jednotlivých měst. Pozice kouzelníků je velmi otřesená a existují města, kde je zakázáno provozovat magii.
Panovník : Jména současného Escelona a ani vládců jednotlivých měst nejsou známa.
Náboženství : Kult hadího boha
Převládající rasa : elfové, lidé, trpasličí komunita
Jazyky : oktština, magická řeč, obecná (20%)
Měna : Szinamair = 5 zlatých mincí, Alszinamair = 1 zlatá mince, Tiszinamair = 1 stříbrný
Počet obyvatel : 300 000

Stálá armáda : Páteří armády jsou stále mágové, ale nejpočetnější je pěchota, která je špatně vyzbrojena a má velmi nízkou morálku. Fakticky je naprosto závislá na vedení a ochranné magii mágů. Novou složkou armády jsou proměněnci - vylepšené bytosti tvořené v zařízení Derowy ve městě Grgopolis. Proměněnci zcela nahradili letce na gryfech, kteří se, jak je známo, neosvědčili ve válce proti Ancilu. Proměněnci jako ceněný obchodní artikl jsou častým předmětem obchodu mezi jednotlivými městy. V případě potřeby je možno mobilizovat domobranu (do domobrany může být povolán každý muž který unese zbraň).
mágové : 500
lehká pěchota : 45 000
proměněnci : 10 000
Obecná hotovost : 80 000 lehká pěchota a 2 000 mágů

Úroveň vojska :
poznámka
mágové : vysoká leadership, kouzla od 2 do 4 úrovně mága
lehká pěchota : velmi nízká bez morálky závislá na ochranné magii mágů
letci na gryfech : průměrná nová složka armády, překvapivé útoky na oslabené pozice


Místa a sídla :
Města :
Tylon
opevnění : 4 (citadela 7)
posádka : 300 mágů, 700 pěchota
obyvatelé : 20 000
Hlavní město Okthy a zároveň velmi významný přístav. Město je proslavené především univerzitou Alder Sinai („Tajných vědomostí“), kde se vzdělávají elfové a lidé nadaní magickou mocí. Ve městě tradičně vládne klan Thirzinů, jehož kořeny sahají k prapůvodním vládcům Velké Okthské říše. Další významnou částí města je obětiště Izran, kde kněží hadího boha provádějí krvavé bohoslužby na počest jejich boha. Město bylo částečně zbořeno a znovu vystavěno při válkách mezi klany Thrizinů a Izarpatů. Tyto války okthská historie označuje jako „Magické války klanů“. Tylon obchoduje především s jižními státy a udržuje skryté kontakty s Alvernem a Ancilem.
Agartion
opevnění : 8
posádka :
obyvatelé :
Město, kde probíhal každoročně obřad Znovuzrození. V tomto městě, které bylo pod vlivem klanu Thirzinů, údajně žil Velký had. Město bylo centrem kultu Hadího boha. Místní obyvatelé odmítli omezit užívání magie, což se patrně promítlo do fungování města. Po jeho úplném odloučení od ostatních měst nejsou o uspořádání města a jeho společnosti žádné zprávy. Město nepřijímá návštěvníky, nekomunikuje s ostatními městy a veškerý obchod podléhá přísnému zabezpečení a utajení. Ve městě údajně bylo několik velkých bazilik a obří pyramida Velkého hada.
Endaryn
opevnění : 5
posádka : 600
obyvatelé : 3 000
Další významný přístav, který je v moci klanu Izarpatů. Město slouží jako centrum obchodu a žije zde početná komunita trpasličích obchodníků. Ve městě je úplný zákaz užívání magie.
Garlopolis plán města
opevnění : 7 (citadela 9)
posádka : 300 proměněnců a 50 mágů
obyvatelé : 12 000
Tradiční centrum moci klanu Izarpatů, kterému rok od roku stoupá počet přívrženců. Rozhodující obrat způsobilo vybudování tréninkového centra gryfů nedaleko právě Garlopolis. Zavedení cvičených gryfů do okthské armády zajistilo řadu po sobě jdoucích vítězství při pohraničních válkách s jižními královstvími, ale nakonec se gryfové ukázali jako neúčiní proti Ancilským lukostřelcům. Dnes je tréningové centrum zrušeno a gryfové se pužívají jen vyjímečně jako dopravní zvířata. Ve městě smí privilegované osoby používat magii. Garlopolis obsahuje i výzkumné zařízení Derowy, kde okthští mágové a alchymisté experimentují při úpravách vlastností různých „nižších“ tvorů. Vznikají tak proměněnci. Typickým příkladem použití okthské magie byla historická proměna goblinů na hobgobliny, která proběhla před více než 1 tisícem let. Od té doby platí o Garlopolis pravdivé přísloví: „Vejdi do Garlopole a nalezni, co ti nikdy nechybělo!“. I přestože byl nakonec v Magických válkách klanů klan Izarpatů poražen, Garlopolis nebyla nikdy dobyta. V Garlopoli je také proslulé bludiště ÁROT, o jehož účelu vedou cizinci různé polemiky a Okthané o něm nikdy nemluví.
Gwygorn
opevnění : 0
posádka : 0
obyvatelé : 300
Prokleté město, lépe řečeno rozvaliny města. Je to místo se svou vlastní magickou aurou a žijí zde obyvatelé, kteří jsou potomky původních obyvatel města. Jedna z hypotéz tvrdí, že město bylo postaveno na velmi silném magickém zdroji, který ovlivňuje chování obyvatel a neživých součástí města. Tato hypotéza má zastání především mezi pragmatiky. Další hypotéza tvrdí, že celé město proklel hadí bůh. Tato hypotéza má zastánce především mezi nábožensky založenou částí obyvatelstva. Faktem je, že město neudržuje žádné kontakty se svým okolím, jeho obyvatelé jej nikdy neopouštějí a nikdo se jej nesnaží navštěvovat.
Shinihes
opevnění : 1
posádka : 1000 pěchota a 100 proměněnců
obyvatelé : 30 000
Nově vzniklé město, které sloučilo většinu prostého obyvatelstva Okthy. Sem se přestěhovali obyvatelé, kteří kvůli bezohlednému užívání magie přišli o všechno. Město zabírá velkou plochu a je spíše formálně ohrazenou obří vesnicí s velkým množstvím zemědělské půdy. Město není ve sféře vlivu žádného tradičního klanu a je hlavním dodavatelem zemědělských produktů pro zbytek Okthy. To je také důvod, proč jej ostatní města tolerují. Město nemá právo se účastnit klanové rady.
Verilitt
opevnění : 3
posádka : 100 pěchota a 50 mágů
obyvatelé : 10 000
Nově vzniklé město pod vlivem klanu Thirzinů. Město vzniklo jako přirozená náhrada za Agartion a velmi rychle se stalo centrem obchodu. Vedou se spekulace o tom, že se sem přemístili čelní představitelé města Agartion, kteří jej opustili při blíže nespecifikované pohromě. Město vysílá svého zástupce na klanovou radu.
Místa : Rubikon
Místo, kde Eskelon (vládní post na úrovni císaře) Okthy pronesl památnou větu: „Proboha bojujte nebo Velký had ztratí své poslední zbytky sil“. A tehdy zbytky okthské armády zastavily příval vendétských vojsk a Oktha uzavřela mír s nově založeným císařstvím.
Hypornis
Tajemné místo kdesi v Okhtě, kde magie funguje stejně jako za starých časů. Jsou Okhťané, kteří toto místo hledají a velmi často hledáním stráví celý život.


Historické texty : Legenda pomsty Magické války klanů - Garlopolis
Magické války klanů - Dubor Rituál Znovuzrození
Hypornis Oktha v roce 1000 cl.