OKTHA

Věčná říše Černého Hada
1000 cl


Vláda :Obdobná forma jako vlády jako v Císařství. Nejvyšší vládce má titul eskelon. Silná mocenská pozice kouzelníků, kteří jsou zároveň vykonavateli vůle hadího boha.
Panovník : eskelon Archeon Athrotep IV.
Náboženství : Kult hadího boha
Převládající rasa : elfové, lidé, trpasličí komunita
Jazyky : oktština, magická řeč, obecná (20%)
Měna : Szinamair = 5 zlatých mincí, Alszinamair = 1 zlatá mince, Tiszinamair = 1 stříbrný
Počet obyvatel : 300 000

Stálá armáda : Páteří armády jsou bojový mágové, ale nejpočetnější je pěchota, která je špatně vyzbrojena a má velmi nízkou morálku. Fakticky je naprosto závislá na vedení a ochranné magii mágů. Novou složkou armády jsou letci na gryfech. Tito letci zcela nahradili jízdu, která se, jak je známo, neosvědčila ve válce proti Vendétům. V případě potřeby je možno mobilizovat domobranu (do domobrany může být povolán každý muž který unese zbraň).
mágové : 5 000
lehká pěchota : 25 000
letci na gryfech : 10 000
proměněnci : 3 000
Obecná hotovost : 50 000 lehká pěchota a 10 000 mágů

Úroveň vojska :
poznámka
mágové : vysoká leadership, kouzla od 2 do 4 úrovně mága
lehká pěchota : velmi nízká bez morálky závislá na ochranné magii mágů
letci na gryfech : průměrná nová složka armády, překvapivé útoky na oslabené pozice


Místa a sídla :
Města :
Tylon
opevnění : 4 (citadela7)
posádka : 1 000
obyvatelé : 9 000 - 12 000
Hlavní město Okthy a zároveň velmi významný přístav. Město je proslavené především univerzitou Alder Sinai („Tajných vědomostí“), kde se vzdělávají elfové a lidé nadaní magickou mocí. Ve městě tradičně vládne klan Thirzinů, jehož kořeny sahají k prapůvodním vládcům Velké Okthské říše. Další významnou částí města je obětiště Izran, kde kněží hadího boha provádějí krvavé bohoslužby na počest jejich boha. Město bylo částečně zbořeno a znovu vystavěno při válkách mezi klany Thrizinů a Izarpatů. Tyto války okthská historie označuje jako „Magické války klanů“. Tylon obchoduje především s jižními státy a udržuje skryté kontakty s Alvernem a Ancilem.
Agartion
opevnění : 8
posádka : 1 500
obyvatelé : 10 000
Město, kde probíhá každoročně obřad Znovuzrození. V tomto městě, které je pod vlivem klanu Thirzinů, žije Velký had. Město centrem kultu Hadího boha. Všichni návštěvníci města jsou přísně kontrolováni a vyslýcháni. Ve městě je několik velkých bazilik a obří pyramida Velkého hada.
Endaryn
opevnění : 5
posádka : 600
obyvatelé : 3 000
Další významný přístav, který je v moci klanu Izarpatů. Město slouží jako centrum obchodu a bylo vybudováno před necelými sty lety. Ve městě žije početná komunita trpasličích obchodníků.
Garlopolis plán města
opevnění : 7 (citadela 9)
posádka : 1 000 + 400 letců na grafech
obyvatelé : 3 000
Tradiční centrum moci klanu Izarpatů, kterému rok od roku stoupá počet přívrženců. Rozhodující obrat způsobilo vybudování tréninkového centra gryfů nedaleko právě Garlopolis. Zavedení cvičených gryfů do okthské armády zajistilo řadu po sobě jdoucích vítězství při pohraničních válkách s jižními královstvími. Garlopolis obsahuje i výzkumné zařízení Derowy, kde okthští mágové a alchymisté experimentují při úpravách vlastností různých „nižších“ tvorů. Typickým příkladem použití okthské magie byla historická proměna goblinů na hobgobliny, která proběhla před více než 1 tisícem let. Od té doby platí o Garlopolis pravdivé přísloví: „Vejdi do Garlopole a nalezni, co ti nikdy nechybělo!“. I přestože byl nakonec v Magických válkách klanů klan Izarpatů poražen, Garlopolis nebyla nikdy dobyta. V Garlopoli je také proslulé bludiště ÁROT, o jehož účelu vedou cizinci různé polemiky a Okthané o něm nikdy nemluví.
Gwygorn
opevnění : 0
posádka : 0
obyvatelé : 300
Prokleté město, lépe řečeno rozvaliny města. Je to místo se svou vlastní magickou aurou a žijí zde obyvatelé, kteří jsou potomky původních obyvatel města. Jedna z hypotéz tvrdí, že město bylo postaveno na velmi silném magickém zdroji, který ovlivňuje chování obyvatel a neživých součástí města. Tato hypotéza má zastání především mezi pragmatiky. Další hypotéza tvrdí, že celé město proklel hadí bůh. Tato hypotéza má zastánce především mezi nábožensky založenou částí obyvatelstva. Faktem je, že město neudržuje žádné kontakty se svým okolím, jeho obyvatelé jej nikdy neopouštějí a nikdo se jej nesnaží navštěvovat.
Místa : Rubikon
Místo, kde Eskelon (vládní post na úrovni císaře) Okthy pronesl památnou větu: „Proboha bojujte nebo Velký had ztratí své poslední zbytky sil“. A tehdy zbytky okthské armády zastavily příval vendétských vojsk a Oktha uzavřela mír s nově založeným císařstvím.


Historické texty : Legenda pomsty Magické války klanů - Garlopolis
Magické války klanů - Dubor Rituál Znovuzrození