Merlinovy země

Území por ochranou mága Merlina
1400 cl


Merlinovy země jsou skupina malých státečků daleko na východě. Zprávy o nich máme pouze od nemnohých, kteří je navštívili a jsou to zprávy velice kusé. Státečky existují pod ochranou Merlina - údajně mocného čaroděje, ale všechny mají svojí civilní vládu. Nejdůležitějším z nich je asi Camelot, který leží v úrodném údolí obklopeném horami. V Camelotu vládne král Artuš, který je autoritou i pro ostatní lokální vládce. Na západ od Camelotu leží bažinatá oblast zvaná Evilstán, které prý vládne Artušův bývalý rytíř sir Morrwain, který před lety propadl zlu. Ostatní státečky se jumenují Britanea, Mercie a Verde.


Území :
Camelot
počet obyvatel : 8 000
stálá armáda : 1 400 (700 pěchota, 300 kušiníci, 350 jízda, 50 rytíři)
Nejdůležitější ze státečků. Vládne zde král Artuš. Hlavní město se jmenuje Artušův hrad a má opevnění 9. Na západě stojí vysoká zeď, která odděluje Camelot od bažin Evilstánu. Říká se jí Artušova zeď a je vní jen jediná brána, kterou vede široká silnice spojující Artušův hrad s Černým hradem.
Britanea
počet obyvatel : 3 000
stálá armáda : 100 (50 pěchota, 50 kušiníci)
Nejmenší ze státečků. Má poměrně nehostinné klima. Hlavní město Gortland má opevnění 3.
Evilstán
počet obyvatel : ???
stálá armáda : cca. 50 jezdců a 5 rytířů
Bažinaté území ležící v západní části stejného údolí jako Camelot. Kdysi se prý jednalo o stejně úrodné území jako je právě Camelot, ale dnes je to oblast hnusných a jedovatých bažin. Místní voda a vzduch mají moc měnit lidské bytosti ve zrůdy, které oplývají silou, obratností a nebo i jinými nelidskými atributy. Evilstánu vládne bývalý Artušův rytíř sir Morwain ze svého sídla zvaného Černý hrad.
Mercie
počet obyvatel : 6 000
stálá armáda : 300 (100 pěchota, 100 kušiníci, 100 sekerníci)
Lesnaté území, kterému vládne kněžna - regentka. Hlavním městem je Mercy s opevněním 3.
Verde
počet obyvatel : 9 000
stálá armáda : 500 (400 pěchota, 100 kušiníci)
Nejlidnatější ze státečků. Má příznivé klima. Vládne mu rada starších. Hlavní město se jmenuje Talin a má opevnění 4.

Historické texty :