MAGEON

Tajemné území snad mágy obývané
1400 cl


Území nazývané jako Mageon je jednou z největších záhad naší doby. Kdysi zde údajně existoval jakýsi státní útvar ovládaný mágy, ale co se děje v Mageonu dnes, to nikdo neví. Území je od ostatních zemí odděleno jednak mrazivými planěmi bez života, které zde vznikly během několika let během Válek Milénia a jednak hlubokou mlhou, která halí hraniční průsmyky. Tato mlha případné troufalce nejen dusí, ale dle pověsti v ní každý zabloudí a z cesty sejde. Mnoho lidí dobrodruhů se pokusilo dosáhnout bájného Mageonu, ale jen málo z nich vyvázlo z mrazivých a mlhou zhalených hor.


Historické texty : Kořeny vzniku Mageonu Mageon v roce 1000 cl.