MAGEON

Území magům osvícenými císaři Západní Říše ve správu dané
1000 cl


Jak vypadá přesně organizace Mageonu nikdo neví, protože mágové o tom nesmějí mluvit a nikdo jiný nemá do Mageonu přístup. Je pravda, že tam prý odešlo i několik stovek lidí, ale nikdo z nich se nevrátil aby podal svědectví. Pouze z náznaků tedy usuzujeme, že je území Mageonu rozděleno na samosprávná území dle velmistrů jednotlivých magických oborů, kteří se v Mageonu nazývají Adepty. Nejznámějšími mimo Mageon jsou Černý Adept, který vládne nekromancii, Bílý Adept, který provozuje kouzla života, Modrý Adept, který ovládá vodu a vzduch a Rudý Adept, který ovládá kouzla ohně. Jednotnou vládu vykonává Rada Adeptů, která řeší jednak záležitosti dotýkající se celého Mageonu a jednak urovnává spory mezi jednotlivými Adepty. Tato rada je spíše než vládou jakýmsi kouzelnickým koncilem, kterému předsedá vždy ten nejmocnější z Adeptů.


Historické texty : Kořeny vzniku Mageonu