KUPECKÁ MĚSTA

Svobodná kupecká města
1400 cl


Vláda : Samostatné městské státy s různými formami vlády, které leží na území poloostrova zvaného Jižní Roh. Navenek se snaží vystupovat jednotně, ale existuje mezi nimi i mnoho sporných bodů.
Panovník : Každému městu vládne volený zástupce. Způsob volby se město od města liší.
Náboženství : všech třináct bohů, prý i starý okthský kult Černého hada
Převládající rasa : lidé všech národností, elfové, hobiti, trpaslíci
Jazyky : všechny jazyky známého světa
Měna : všechny měny známého světa
Počet obyvatel : 60 000

Stálá armáda : Jednotlivá města mají své vlastní obranné síly.
Obecná hotovost : Domobrana ve své pravé podobě neexistuje

Úroveň vojska : Uroveň vojáků se město od města podstatně liší.


Místa a sídla :
Města :
Sangrie
opevnění : 3 - kamenné hradby bez příkopů, slabinou je přístavní strana města
posádka : 200 jezdů + 400 stálých žoldnéřů, domobrana podle potřeby
loďstvo : 30 galér s vojáky na palubě, podle nutnosti i vyzbrojené lodě kupců
obyvatelé : 15 000 stálé, sezónně přibude cca. 3000 lidí - kupci s doprovodem
Sangrie je jeden z největších přístavů ve svobodných kupeckých státech, soupeří s ostatními městy hlavně obchodně-politicky, ale není vyloučena námořní roztržka, k čemuž je udržováno nadprůměrně početné loďstvo.
Město vede rada kupců, kde vládne čilý intrikářský ruch.
Bennan
opevnění : 4 - kamenné hradby a opevněný přístav
posádka : 300 jezdů + 400 stálých žoldnéřů, domobrana podle potřeby
loďstvo : 20 galér s vojáky na palubě, podle nutnosti i vyzbrojené lodě kupců
obyvatelé : 13 000 stálé, sezónně přibude cca. 2 000 lidí - kupci s doprovodem
Bennan je nejvážnějším politickým i obchodním konkurentem Sangrie. Rozlehlé město je velice civilizované a hodně ovlivněné toriánskou kulturou. Z tohoto důvodu je oblíbeným místem, kde působí toriiánští kupci.
Město řídí princ – regent, který je vždy na dva roky volen radou měšťanů. Hlasovací právo mají pouze měšťané usedlí déle než 5 let.
Torenn
opevnění : 4 - kamenné hradby s podsebitím, slabinou je přístavní strana města
posádka : 200 žoldnéřů Kupeckého Svazu, 100 biřiců, domobrana dle potřeby
loďstvo : 10 galér s vojáky na palubě, podle nutnosti i vyzbrojené lodě kupců
obyvatelé : 9 000 stálé, sezónně přibude cca 1 000 - kupci s doprovodem
Torren je nejjižnějším kupeckým městem a asi proto se stal pravým rejdištěm špiónů jak z toriánských království, tak z Císařství a i Okthy. Ve městě je velice silná zlodějská gilda, která prakticky ovládá některé části města jako například Vlhkou Díru, či Starý přístav.
Město řídí Kupecký Svaz, který sdružuje nejvýznamnější a nejbohatší usedlé kupce. V čele Svazu stojí regent, který je dle nejasných pravidel volen každých 5 let.
Místa : Klášter sv. Berthráma Mučedníka
Zvaný též Kamenná Koruna. Nachází se tři dny cesty od Torrenu směrem k Okthské hranici. Klášter, který má temnou a pohnutou historii, je Okthě nejbližším místem zasvěceným Jemu.


Historické texty : Kupecká města v roce 1000 cl.