JIŽNÍ NORTHORIE

Země koruny northorijskéVláda : Torianské království obnovené během válek Milénia. Předtím 150 let provincie Císařství. Vládne zde rod Murrenů a titul krále je dědičný. Následníkem trůnu je vždy nestarší potomek krále, bez ohledu na pohlaví. V tomto nezvyklém uspořádání se odráží fakt, že v čele boje za nezávislost stála žena - Lady Jane, která se stala i první královnou obnoveného království. Panovník vládne absolutisticky s podporou královské rady, která se skládá ze tří stavů - šlechty, měšťanstva a svobodných rolníků. Šlechta má v radě 8 hlasů, měšťané 5 a rolníci 3.
Panovník : Královna Kateřina II, ochránkyně a vládkyně všeho lidu Nothorie
Náboženství : ON, ale Northořané jsou ve víře velice vlažní a nábožensky tolerantní.
Převládající rasa : Toriánci 4/5, Vendéti 1/5
Jazyky : Toriánština + Vendétština (obecná)
Měna : základní jednotka 1 TORIN = 1 zlatý
Počet obyvatel : 110 000

Stálá armáda : Armáda se skládá z královské armády, družin šlechticů a posádek měst. Velká část armády je vázána na severní hranici s Císařstvím. na území Jižní Northorie působí i mnoho žoldnéřskýách skupin.
pěchota : 5 600 (pikenýři 50%, lučištníci 15%, kušiníci 15% )
jízda : 2 400 (lehká jízda 60%,těžká jízda 35%, rytíři 5%)
žoldnéři : 1 000 (lehká jízda 40%,těžká pěchota 30%, pěchota 30%)
Obecná hotovost : 36 000 (lehká jízda 40%, pěchota 60%)

Úroveň vojska :
poznámka
pěchota : excelentní
jízda : dobrá
rytíři : excelentní
žoldnéři : dobrá (když dostávají žold)


Místa a sídla :
Města :
Janeville
opevnění : 6 (hrad 9)
posádka : 1 200 (královská armáda)
obyvatelé : 15 600
Hlavní město,které vzniklo na místě, kde vzbouření Northořanné za strašlivých ztrát porazili na podzim roku 1001 dvakrát vojska císařského maršála Ivana Hrozného. Město se původně jmenovalo Skalice. Ve městě je známá univerzita, kterou uznává celý nynější západní svět.
Rájec
opevnění : 1
posádka : 100 (domobrana převážně lučištníci)
obyvatelé : 300
Drsné podhorské městečko obývané převážně dřevaři a lovci. Ve městě "žije" přítel družiny sira Beviera, hospodský Regis, kterému patří výstavný hostinec "U zlomeného kola". V tomto městě je také takzvaný První chrám Jeho.
Tanie plán města
opevnění :
posádka :
obyvatelé :
Město, které leží na stejnojmenném ostrově, je správním centrem Tanského vévodství a sídelním městem vévody. Tanské vévodství leží v horách na východních hranicích Jižní Northorie. Centrem tohoto správního celku je ostrov Tania. Leží na něm jak město, tak několik rybářských a zemědělských usedlosí. V kontrastu k okolním horám je půda na ostrově velmi úrodná a jezero je plné ryb. Tanský vévoda je vazalem Jižní Northorie. V současné době je vévodou sir Morland. V Tanii se každý rok koná velkolepý turnaj pověstný mezi vším rytířstvem okolních zemí. Ve vévodství se traduje legenda, že zde zrodí pravý císař- dědic koruny Západní Říše. Císařové v Heliopolisu přijímají tuto pověst většinou vlažně.


Historické texty : Boje o Borograd v 1386 - 1388 Neklidná hranice
Northorijská válka o nezávislost Pojednání o Lady Jane