ENDOR

To jediné co Elfům zbylo, když jsme je slavně porazili
1400 cl


Vláda :Elfí říše, která je tím posledním co zbylo z původního Elvenoru. Na území říše nemá nikdo z lidí přístup. Dle pověsdtí zde stále vládne Rada Tří, která se skládá ze tří nejstarších vznešených elfů. Elfové stále sní, že obnoví své panství v jeho bývalé slávě.
Panovník : Jména členů rady nejsou známa.
Náboženství : O náboženství elfů není nic známo.
Převládající rasa : Elfové (vznešení elfové 25 %, lesní elfové 75%)
Jazyky : elfština
Měna : Elfové oficiálně neuznávají peníze.
Počet obyvatel : Přesný počet není znám, odhaduje se cca. 500 000

Stálá armáda : O vojenské síle elfů není nic známo. V armádě převažují lučištníci, významnou úlohu hrají bojoví mágové.
Obecná hotovost : Není známo, ale někteří pesimisté tvrdí, že bojovat je schopen každý dospělý elf, kterých je většina.

Úroveň vojska :
poznámka
Lučištníci : excelentní vyzbrojeni dlouhými luky
mágové neznámá


Místa a sídla :
Města :
Enerod Kám (Kamenné město)
opevnění : ?
posádka : ?
obyvatelé : ?
Sídelní město Rady Tří a hlavní středisko vznešených elfů. Město je jediné vysokohorské elfí sídliště, Když byl založen Mageon došlo k jeho přestavbě na kamenné město, snad po vzoru kouzelnických paláců. Město má pro elfi zcela netypický vzhled.
Kéz
opevnění : ?
posádka : ?
obyvatelé : ?
Stromové město. Výcviková osada kde mladí Elfové získávají zkušenosti v různých odborech bojových, vědeckých, zemědělských, jazycích gnómů, trollů, skřetu……(a od dob přivandrovalců neboli lidí i lidskou řeč).
Místa : Enned-Anad (Bájná Hora)
Místo kde leží Evetnor-Anad-Kamél (Svata elfská země věčné moudrosti-pozn.doslovný překlad). Sem odcházejí za odpočinkem nejstarší elfové, které již unavil svět.


Historické texty : O historii Elfů