EDESSA

Severní království Edessa
1000 cl


Vláda :Království.
Panovník : král Trulmok II.
Náboženství : všech třináct bohů, prý i starý okthský kult Černého hada
Převládající rasa : lidé (Edessané), významná trpasličí menšina (18%)
Jazyky : Edenština (jazyk s okthskými základy a výraznými severskými prvky), obecná (33%)
Měna : dinár = 5 zlatých mincí
Počet obyvatel : 135 000

Stálá armáda : Pravidelná armáda je tvořena královskými posádkami hradů a měst a družinami, které si drží jednotlivý šlechtici. V případě potřeby je možno mobilizovat domobranu, která má vzhledem k severskému původu obyvatel vysokou kvalitu.
královská : 15 000 (50% pěchota, 50% jízda), 500 královská trpasličí garda
družiny šlechticů : 10 000 (převážně jízda)
Obecná hotovost : 55 000 (převážně pěchota)

Úroveň vojska :
poznámka
pěchota : průměrná (25% z pěchoty je ozbrojeno krátkými luky)
jízda : nízká
trpaslčí garda : excelentní


Místa a sídla :
Města :
Nová Edessa
opevnění : 4
posádka : 6 000 (královská armáda)
obyvatelé : 22 000
Sídelní město edesského krále. Obchodní přístav postavený v severském stylu převážně ze dřeva. Součástí města je dobře opevněný královský hrad (6). Nová Edessa je často jižními kupci nazývána.Brána Severu, protože je jediným civilizovaným přístavem do kterého vplouvají lodě severních barbarů.
Spákená Edessa
opevnění : 2
posádka : 0
obyvatelé : několik tisíc
Pobořené rozlehlé město, postavené pře dávnými lety v okthském stylu. Pozůstatky mohutného opevnění. Uprostřed města stojí rozlehlá stavba zvaná Shermankův palác, pod níž se údajně nachází rozlehlé podzemní prostory.
Kazah-Torn
opevnění : ?
posádka : ?
obyvatelé : cca. 20 000
Autonomní oblast. Rozsáhlé podzemní trpasličí město, do většiny jehož částí nemají lidé přístup.Trpaslíci mají celou řadu králem potvrzených priveligií a své vnitřní záležitosti si řídí zcela sami. Současným vládcem trpaslíků je Zotram řečený "Železná Noha".


Historické texty : Adorra a její sousedé - Edessa