CLEMENT

Republika Clement
1400 cl


Vláda : Republika, která vznikla nenásilnou cestou po vymření místního vládnoucího rodu. V čele státu stojí lord kancléř volený vždy na pěl let shromážděním, kterése nazývá Konvent. Konvent má dvě části. První z nich je rada šlechticů. Má 50 členů, příslušníků Clementské šlechty, jejichž místa jsou dědičná. Druhá část, rada pověřenců, je volená a má 100 členů. Pověřencem se může stát pouze majetný muž starší 40 let. Kancléře volí obě rady společně a kandidát musí dosáhnout nadpoloviční většiny. Pro potřeby executivy jmenuje kancléř takzvaný výbor tří. Jeho členy jsou maršálek jako vrchní velitel republikové armády, strážce pokladu, který řídí finance a strážce pečeti, který se stará o styk s vyslanci okolních států.
Panovník : lord kancléř Johan Breston
Náboženství : ON
Převládající rasa : Toriánci 2/3 + 1/3 Vendéti
Jazyky : Toriánština + obecná
Měna : základní jednotka 1 TORIN = 1 zlatý
Počet obyvatel : 100 000

Stálá armáda : Byla ustanovena jednotná rpubliková armáda.
pěchota : 2 000 (pikenýři 50%, kušiníci 20%, arkebuzíři 10%)
jízda : 1 000 (lehká jízda, 97%, rytíři 3%)
Obecná hotovost : 30 000 (převážně pěchota)

Úroveň vojska :
poznámka
pěchota : dobrá
jízda : průměrná
rytíři : průměrná


Místa a sídla :
Města :
Maraš
opevnění : 3 (středně opevněné kupecké město)
posádka :
obyvatelé :
Hlavní město republiky. Bohaté, upravené a svobodomylsné město je vedle Hattiru jedno z nejvýznamnějších Toriánských kupeckých středisek. Je také centrem obchodu a vzdělanosti. Ve městě sídlí několik špičkových lékařů a mnoho vědců a umělců. Je zde i několik manufaktur a vyrábějí se zde jednoduché palné zbraně (TL4).


Historické texty :