CLEMENT

Velkovévodství Clement
1000 cl


Vláda : Torianské vévodství.
Panovník : vévoda Manuel I.
Náboženství : ON
Převládající rasa : Toriánci 2/3 + 1/3 Vendéti
Jazyky : Toriánština + obecná
Měna : základní jednotka 1 TORIN = 1 zlatý
Počet obyvatel : 75 000

Stálá armáda : Pravidelnou armádu si drží vévoda (v omezeném množství). Obrana Clementu je založena na pomoci Alvernu a Ancillu
pěchota : 1000 (pikenýři 50%, kušiníci 29%)
jízda : 600 (lehká jízda, 97%, rytíři 3%)
Obecná hotovost : 22 000 (převážně pěchota)

Úroveň vojska :
poznámka
pěchota : dobrá
jízda : průměrná
rytíři : průměrná


Místa a sídla :
Města :
Maraš
opevnění : 3 (středně opevněné kupecké město)
posádka :
obyvatelé :
Sídelní město vévody a centrum vévodství co se týká obchodu. Vedle Hattiru jedno z nejvýznamnějších Toriánských kupeckých středisek.


Historické texty :