ASGARD

Asgardský kmenový svaz.Vláda : Volný svaz tří původních severských kmenů (Nordů, Roshanů a Zetů) založený smlouvou z roku 1055 cl na území kam byly tyto původně početné kmeny vytlačeny invazí Velkých Orků. Vládce (oficiální titul je náčelník všech klanů, ale běžně se používá i tiul král) je vždy na pět let volen Radou klanů, kde zasedá po třech velmožích z každého klanu. V poslední době se rozdíly mezi kmeny stírají a králové většinou vládnou od zvolení až do smrti.
Panovník : Král a velký náčelník klanů Ulaff Swensson z Nordů
Náboženství : Dvanáct bohů v ortodoxní podobě.
Převládající rasa : Seveřané jako jediná rasa (Nordové 50%, Zetové 30% Roshamové 20%)
Jazyky : Nordština
Měna : 1 zlatý prut = 12 dílů = 12 zlatých
Počet obyvatel : 100 000

Stálá armáda : Většina mužských obyvytel Asgardu je ve stálé bojové pohotovosti.Válka je prestižní záležitostí. Velká část armády je vázána na severní hranici kde vede neustálý boj s Velkými Orky.
pěchota : 25 000 (sekery 30%, meče 30%, lučištníci 30%, fanatici 10% )
jízda : 5 000 (těžká jízda)
Obecná hotovost : Domobrana ve své pravé podobě neexistuje

Úroveň vojska :
poznámka
pěchota : dobrá (lučištníci nízká)
jízda : dobrá
fanatici : excelentní (možná změna na bersekr)


Místa a sídla :
Města :
Novgirod
opevnění : 4 (nízké kamenné zdi, slabinou je přístav)
posádka : 5 000
loďstvo : ve městě má domovský přístav 30 dračích lodí
obyvatelé : 15 000 (70% Nordové, 20% Zakové, 10% Roshamové)
Hlavní město vybudované v severském stylu. Tradiční centrum moci kmene Nordů. Rozlehlý přístav obklopují opevněné usedlosti jednotlivých náčelníků, postavené většinou ze dřeva. Celé město je obehnáno kamenými hradbami. Společnou části města je jednal Velký trh a jednak přístavní čtvrť zvaná Kotce, která je jediným místem, kam mají volný přístup cizinci bez pozvání do domu konkrétního náčelníka.
Haloga
opevnění : 3 (dva pásy palisád a příkop)
posádka : 3 000
loďstvo : ve městě má domovský přístav 20 dračích lodí
obyvatelé : 9 000 ( 90% Zakové, 10% Nordové)
Centrum moci Zaků se skládá z několika nezávislých hradišť obkroužených společnou hradbou. Největším z nich je sídlo kmenivého náčelníka.Přístav není nijak opevněn a tak je jeho obrana možná jen za pomoci lodí.
Šerava
opevnění : 8 (dva pásy hradeb na úpatí hory)
posádka : asi 1 000
obyvatelé : asi 3 000 (100% Roshamové)
Sídlo náčelníka kmene Roshamů je rozlehlý kamenný hrad a nehrazené městečko v jeho podhradí. Roshamové ho nevybudovali, ale pouze opravili a rozšířili starou zříceninu na úpatí pohoří Struierea nedaleko Údolí Bohů. Je divné, že vládce klanu žije právě zde, když většina jeho lidu žije při bobřeží vzdáleném 50 mil.


Historické texty :