ANCILL

Království Ancillské, pokorných služebníků Jeho
1000 cl


Vláda : Nejjižnější Torianské království. Loutková vláda krále, hlavní moc mají církevní řády v čele s Templáři.
Panovník : Filip Montfordský
Náboženství : ON v ortodoxnější formě oproti zbytku Torianskýc říší a Císařství
Převládající rasa : Toriánci jako jediná rasa
Jazyky : Toriánština + obecná (v omezenější míře) + v klášterech latina
Měna : základní jednotka 1 TORIN = 1 zlatý
Počet obyvatel : 100 000

Stálá armáda : Většina mužských obyvytel Ancillu je ve stálé bojové pohotovosti.Válka je prestižní záležitost církve.Odsud pochází výkvět rytířstva a z horských oblastí vynikající Ancillští lučištníci. Velká část armády je vázána na jižní hranici s Okthou.
pěchota : 20 000 (pikenýři 30%, lučištníci 30% )
jízda : 10 000 (lehká jízda, 85%, rytíři 15%)
Obecná hotovost : Domobrana ve své pravé podobě neexistuje

Úroveň vojska :
poznámka
pěchota : dobrá (lučištníci excelentní)
jízda : dobrá
rytíři : excelentní


Místa a sídla :
Města :
Arden
opevnění : 8 (opevněná horská citadela)
posádka :
obyvatelé :
Hlavní město,které je vlastně citadelou, založené roku 440-445. Centrum vzdělanosti a vedle Safity (Bílý hrad) nejvýznamnější církevní centrum Ancillu, které uznává i celý nynější západní svět.
Hrady :
Safita (Bílý hrad)
opevnění : 7
posádka : 850 (1 240 obyvytel)
Centrální komenda Templářského řádu. Jedná se o nejstřeženější a nejprestižnější místo řádu. Safita se nachází na malém ostrůvku nedaleko západního pobřeží říše a je to pokladnice vědění a zdroj síly pro celý řád. Zde lze potkat největší učence a zároveň největší bojovníky řádu. Dále zde zasedá Velká Templářská Rada. Na ostrov se lze dostat jen na zvláštní povolení Rady. Nečlenům řádu se toto povolení uděluje výjimečně.
Místa : Kyselá Prdel
Malá a chudá dědina na úpatí hor. Není ničím zajímavá a ničím významná. Je to prostě taková prdel světa.


Historické texty :