ALVERN

Velkokrálovství Alvernské, národa Toriánského
1400 cl


Vláda :Království. Vládne král za pomoci Rady vévodů.
Panovník : Nejvyšší monarcha, jeho výsost král Armand III. z rodu Armanda Velikého zhouby Thyrránců
Náboženství : ON
Převládající rasa : Toriánci na východě v národnostní menšině Thyrrani
Jazyky : Toriánština + obecná
Měna : základní jednotka 1 TORIN = 1 zlatý
Počet obyvatel : 280 000

Stálá armáda : Pravidelná armáda je tvořena posádkami hradů a měst. V případě potřeby je možno mobilizovat domobranu. (do domobrany může být povolán každý muž ve věku od 17 - 60 let)
pěchota : 12 000 (kušiníci 10%, lukostřelci 20%, pikenýři 20%)
jízda : 5 000 (lehká jízda, 95%, rytíři 5%)
Obecná hotovost : 80 000

Úroveň vojska :
poznámka
pěchota : průměrná
jízda : nízká
rytíři : dobrá


Místa a sídla :
Města :
Ascalon plán města
opevnění : 7 (dvojitý pás městkých hradeb + opevněný královský palác)
posádka :
obyvatelé :
Hlavní město centrálního Torianského království. Založené v letech 470 - 476.
Hattir
opevnění : 4 (středně opevněný přístav, spoléhá se na podporu loďstva)
posádka : 2 000
obyvatelé : 50 000
Největší přístav nejen Torianských království, ale i severní části Starého světa. Obchodní a finanční centrum říše ALVERN. Město s velmi vysokou zločinností.
Navar
opevnění : 4
posádka : 400
obyvatelé : 5 000
Menší město v jižním Alvernu je centrem stejnojmeného panství. Oblast je známá pěstováním koní a vína. Vládnoucí rod potkalo v poslední době neštěstí, když byl starý hrabě odsouzen za defraudaci, prvorozený syn před soudem uprchl a jediná dcera se ztratila. Panství dnes v zastoupení spravuje příslušný královský sudí.
Throix
opevnění : 5 (vévodský hrad nad městem 9)
posádka : 800
obyvatelé : 10 000
Hlavní město jednoho ze čtyř vévodství na které se územně dělí Alvern. Součástí města je velký říční přístav. Významné obchodní a kulturní centrum. Silná zlodějská gilda.

Hrady :
Throix plán hradu
opevnění : 9
posádka : 110 (240 obyvytel)
Silně opevněný vévodský hrad na skalnatém ostrohu nad řekou. Na tomto místě se družina sira Beviera setkala se zlovolným rytířem Dáriem a důsledky tohoto setkání byly jak známo fatalní. V kobkách pod hradem byl poté půl roku vězněn člen družiny sir Barbaros du Cavon a byl propuštěn až na zásah samotného císaře.

Historické texty : Alvern v roce 1000 cl.