ALVERN

Velkokrálovství Alvernské, národa Toriánského
1000 cl


Vláda :Království. Vládne král za pomoci Rady vévodů.
Panovník : Nejvyšší monarcha, jeho výsost král Bertran II
Náboženství : ON
Převládající rasa : Toriánci na východě v národnostní menšině Thyrrani
Jazyky : Toriánština + obecná
Měna : základní jednotka 1 TORIN = 1 zlatý
Počet obyvatel : 230 000

Stálá armáda : Pravidelná armáda je tvořena posádkami hradů a měst. V případě potřeby je možno mobilizovat domobranu. (do domobrany může být povolán každý muž ve věku od 17 - 60 let)
pěchota : 9 600 (kušiníci 10%, lukostřelci 20%, pikenýři 20%)
jízda : 4 100 (lehká jízda, 95%, rytíři 5%)
Obecná hotovost : 72 000

Úroveň vojska :
poznámka
pěchota : průměrná
jízda : nízká
rytíři : dobrá


Místa a sídla :
Města :
Ascalon plán města
opevnění : 7 (dvojitý pás městkých hradeb + opevněný královský palác)
posádka :
obyvatelé :
Hlavní město centrálního Torianského království. Založené v letech 470 - 476.
Hattir
opevnění : 4 (středně opevněný přístav, spoléhá se na podporu loďstva)
posádka : 1 500
obyvatelé : 40 000
Největší přístav nejen Torianských království, ale i severní části Starého světa. Obchodní a finanční centrum říše ALVERN. Město s velmi vysokou zločinností.
Throix
opevnění : 5 (vévodský hrad nad městem 9)
posádka : 650
obyvatelé : 8 500
Hlavní město jednoho ze čtyř vévodství na které se územně dělí Alvern. Součástí města je velký říční přístav. Významné obchodní a kulturní centrum. Silná zlodějská gilda.

Hrady :
Throix plán hradu
opevnění : 9
posádka : 110 (240 obyvytel)
Silně opevněný vévodský hrad na skalnatém ostrohu nad řekou. Na tomto místě se družina sira Beviera setkala se zlovolným rytířem Dáriem a důsledky tohoto setkání byly jak známo fatalní. V kobkách pod hradem byl poté půl roku vězněn člen družiny sir Barbaros du Cavon a byl propuštěn až na zásah samotného císaře.

Historické texty :