ADORRA

Svobodné markrabství Adorra
1400 cl


Vláda : Markrabství - Místní mapa
Panovník : Reginald III. Adorský
Náboženství : ON
Převládající rasa : lidi (Toriánci)
Jazyky : toriánština a obecná
Měna : 1 tolar (velká stříbrná mince) = 5 stříbrných
Počet obyvatel : 65 000
Adorské údolí : 12 000
Centrální planina : 36 000
Hrázovsko: 12 000
Ostatní: 5 000

Stálá armáda : Pravidelná armáda je tvořena vojenskou družinou markraběte, posádkou Trollberku a nepočetnými šlechtickými družinami. Vzhledem k jejich původu jsou armády Adorry těžko porazitelné při boji v hornatém terénu. V případě potřeby je možno mobilizovat domobranu.
markrabě : 2 500 (250 rytířů, 750 jezdců, 1 500 pěšáků)
posádka Trollberku : 500 (500 pěšáků)
šlechtické družiny : 500 (300 jezdců, 200 pěšáků)
Obecná hotovost : 23 000

Úroveň vojska :
v horách jinde poznámka
pěchota : excelentní dobrá (25% dl. luky, 25% pikenýři)
jízda : dobrá průměrná
rytíři : dobrá průměrná


Místa a sídla :
Města :
Adora
opevnění : 7
posádka : 200 jezdců, 300 pěšáků
obyvatelé : 4 000
Sídlo markraběte. Silně opevněný, rozlehlý ale v zimě velice studený hrad.
Trollberk
opevnění : 3
posádka : 500 pěšáků
obyvatelé : 10 000
Převážně dřevěné obchodní město, sídlo Rady Adorry.
Hrazený vršek
opevnění : 3 (kamenná hradba a suchý příkop)
posádka : 100 jezdců a 200 pěšáků
obyvatelé : 6 000
Město proslulé těžbou kvalitního dřeva. Za posledních 400 let dosáhlo nebývalého rozkvětu jehož základy položil v roce 990 cl. jeho správce Carl Poutník. Největší sídlo Adořanů, které leží mimo území Železných hor.


Historické texty : Cesta kmene Platiniů na sever O vzniku markrabství Adorra Adorra v roce 1000 cl